Príbeh

Aby deti nemuseli odísť z rodiny

Komu spolu pomáhame? Pomáhame aj rodičom zvládnuť krízu a zlepšiť svoje rodičovské zručnosti tak, aby deti nemuseli byť vyňaté z rodiny. Centrum v Žiline Náruč – Pomoc deťom v kríze je tu pre rodiny, v ktorých dochádza k zlyhaniu na strane rodiča. Rodiny sú krátkodobo ubytované v centre, kde sa im odborníci intenzívne venujú. Ide o rodiny, ktoré už dlhodobejšie sleduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom je zlepšiť rodinné prostredie do takej miery, aby deti mohli v rodine zostať.

Vďaka podpore nabral v júli projekt 3-mesačného pobytového programu pre celé rodiny konkrétne rozmery. Priestory, kde má vzniknúť nový byt pre rodiny a kancelária pre sociálnych pracovníkov, ktorí budú rodinám pomáhať je už v štádiu rekonštrukcie. Začali sa aj intenzívne práce na príprave programového manuálu. Veríme, že vďaka lepšej starostlivosti a väčšej pozornosti zo strany svojich rodičov budú deti môcť bezpečne vyrastať vo svojich rodinách.

Pomáhajme aj ďalej.Všetky projekty
Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.Kontakt
02 / 526 364 71
[email protected]

Zapojte sa na sociálnych sieťach