Naše aktivity

Spoznajte svet Hodiny deťom cez naše najznámejšie akcie, ktoré sa dejú počas celého roka. Svet, ktorý je tvorený tisíckami láskavých darcov, nadšených dobrovoľníkov i podporovateľov, ktorí venujú svoj čas, nápady, alebo finančné príspevky tam, kde je to potrebné.

Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.Kontakt
02 / 526 364 71
nds@nds.sk

Zapojte sa na sociálnych sieťach