Spontánne zbierky

Je úžasné vidieť, ako vďaka nápadom a nadšeniu jednotlivcov dokáže vzniknúť obrovská vlna dobrých skutkov.

Počas každého ročníka Hodiny deťom sa na celom Slovensku realizujú desiatky spontánnych zbierok. Ich organizátori sa rozhodli spojiť vlastnú akciu so zbierkou, prípadne vymysleli a usporiadali špeciálne zbierkové podujatie. Veľmi si vážime ich iniciatívu a ochotu pomáhať.

Realizácia spontánnych zbierok závisí iba od Vašej tvorivosti a iniciatívy

Môže to byť napríklad forma:

Aj vy sa tak môžete stať realizátorom spontánnej zbierky. Zapojiť sa môžu školy, firmy, aj neziskové organizácie, záujmové združenia či jednotlivci.
Veľmi si ceníme váš čas, nápady a ochotu motivovať širší okruh ľudí k zapojeniu do Hodiny deťom.

Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.Kontakt
02 / 526 364 71
[email protected]

Zapojte sa na sociálnych sieťach