Staňte sa partnerom

Kontaktný formulár

Staňte sa súčasťou života Hodiny deťom a buďte pri tom, ako sa dejú dobré veci – aj vďaka Vám.

Forma pomoci na mieru
Vieme, akú pomoc potrebujeme pre napĺňanie nášho poslania. Uvedomujeme si však aj špecifické možnosti a rôznorodosť očakávaní každého partnera. Chceme, aby naši partneri či priaznivci, mali zo spolupráce s nami ten najlepší pocit – pre jej zmysel, pre nezabudnuteľné spoločné chvíle, pre profesionalitu i vášeň, s akou k spolupráci pristupujeme. Východiskom pre takúto spoluprácu je spoločný rozhovor o predstavách a cieľoch, ktoré chceme s dosiahnuť. Na základe neho navrhneme a spoločne s partnerom zvolíme vyhovujúci spôsob zapojenia firmy, ale aj jednotlivcov či tímov, do existujúcich, alebo nových, na mieru vytvorených projektov a aktivít, prostredníctvom rôznych foriem pomoci finančného i nefinančného charakteru, vrátane dobrovoľníckych príležitostí.

Transparentnosť a dôveryhodnosť
Nadácia pre deti Slovenska je zapísaná v registri nadácií vedeného Ministerstvom vnútra SR pod č. 203/Na-96/115. Podrobné informácie o našich aktivitách sú neustále k dispozícii na našej webovej stránke www.nds.sk, vrátane výročných správ obsahujúcich podklady o hospodárení Nadácie, vyzbieraných finančných prostriedkoch, ich použití a prerozdelení v súlade s jednotlivými projektami, ako aj každoročnú správu audítora. Pre grantový mechanizmus projektu Hodina deťom sme vytvorili špeciálny trojstupňový systém hodnotenia a schvaľovania žiadostí organizácií o poskytnutie grantu na svoju činnosť, do ktorého sú zapojení externí experti v danej problematike. Viac ako 90 % respondentov považuje Nadáciu za dôveryhodnú (prieskum marketingovej agentúry TNS, 2010). V prípade bližšieho záujmu radi poskytneme odpovede na Vaše otázky.

Priamy kontakt s podporenými organizáciami
Chcete obdarovať seba, alebo svojich pracovníkov dobrým pocitom z pomoci druhým?
Jednou z najlepších možností, ako si ho odniesť, je priamy kontakt s tým, komu sa pomohlo. V našom prípade sú to predovšetkým deti a mladí ľudia, ktorým sa v rámci celého Slovenska venujú rôzne organizácie. Počas celého roka máme k dispozícii aktuality z podporených projektov, kedykoľvek prístupné vďaka špeciálnej on-line aplikácii. A ak budete mať záujem, radi sprostredkujeme návštevu v podporenej organizácii, pri zachovaní bezpečnosti detí, ktorá je prvoradá a v špecifických prípadoch neumožňuje priamy kontakt (krízové centrá pre obete násilia, niektoré projekty nízkoprahového charakteru, prípadne prebiehajúce v teréne). Ideálnym riešením môže byť dobrovoľnícka pomoc, ktorá je vo svojej podstate teambuildingom so špeciálnou pridanou hodnotou.

 

Konzultujte Vaše nápady a otázky

Lucia Jakubíková
manažérka Hodiny deťom

+421 (0)911 702 661
[email protected]
Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.Kontakt
02 / 526 364 71
[email protected]

Zapojte sa na sociálnych sieťach