Kontakt

Právna forma:Nadácia, zapísaná v registri nadácií vedeného Ministerstvom vnútra SR, registračné číslo 203/Na-96/

Povolenie verejnej zbierky Hodina deťom:
MV SR pod č. SVS-OVS3-2016/018167

Účet aktuálnej verejnej zbierky Hodina deťom 18:
BIC/SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK61 0900 0000 0002 2220 0200
Slovenská sporiteľňa, a. s.
222 200 200/0900


Informácia pre darcov s nastaveným trvalým príkazom na platbu - ak posielate peniaze na bankový účet minuloročnej zbierky, automaticky sa prepošlú na účet aktuálnej verejnej zbierky.
Deň vzniku: 5.12.1995
Zakladateľ: Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3
811 08 Bratislava
IČO: 31753833
DIČ: 2020812167

Správca nadácie:

Všeobecné bankové spojenie nadácie: UniCredit Bank Slovakia a. s.
Číslo účtu: 1169960001 / 1111
IBAN: SK10 1111 0000 0011 6996 0001 (pre príspevok Hodine deťom použite prosím účet zbierky)


Kontaktný formulár

Tím Hodiny deťom

Správna rada

Matej Ribanský
predseda Správnej rady NDS

Peter Guráň
člen Výboru OSN pre práva dieťaťa

Anton Ondrej
poradca Ministerstva hospodárstva SR

Tomáš Kamenec
právnik, DEDÁK & Partners, s.r.o.

Martin Kultan
generálny riaditeľ Zdravotnej poisťovne Dôvera

Dozorná rada

Pavol Kárász
Economic Consulting

Ľubomír Slocík
Next Level Consulting

Ján Užík
Interaudit International s.r.o.

Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.Kontakt
02 / 526 364 71
[email protected]

Zapojte sa na sociálnych sieťach