Kontakt

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
02 / 5263 6471

E-mail
[email protected]

Zapojte sa na sociálnych sieťach

Právna forma: Nadácia, zapísaná v registri nadácií vedeného Ministerstvom vnútra SR, registračné číslo 203/Na-96/

Povolenie verejnej zbierky Hodina deťom:
MV SR pod č. 000-2017-019505

Účet aktuálnej verejnej zbierky Hodina deťom:
BIC/SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK61 0900 0000 0002 2220 0200
Slovenská sporiteľňa, a. s.
222 200 200/0900

Deň vzniku: 5.12.1995
Zakladateľ: Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3
811 08 Bratislava
IČO: 31753833
DIČ: 2020812167


Kontaktný formulár

Tím Hodiny deťom

tim-lucia

Lucia Jakubíková
manažérka Hodiny deťom

[email protected]

mirka1

Miroslava Knapíková
projektová manažérka

[email protected]

tim-matej

Matej Višňovec
manažér zbierok

[email protected]

zuzana

Zuzana Horváthová Bezecná
TV šou a PR

[email protected]

helena

Helena Vatrtová
vzťahy s partnermi

[email protected]

tim-karin

Karin Vaňatková
manažérka grantového programu HD

[email protected]

magda

Magdaléna Škrovanová
vizuálna komunikácia

[email protected]

tim-hugo

Hugo
maskot HD a priateľ detí

[email protected]

Správca Nadácie pre deti Slovenska

ondrej

Ondrej Gallo
správca

[email protected]

Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.Kontakt
02 / 526 364 71
[email protected]

Zapojte sa na sociálnych sieťach