Kontakt

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
02 / 5263 6471

E-mail
[email protected]

Zapojte sa na sociálnych sieťach

Právna forma: Nadácia, zapísaná v registri nadácií vedeného Ministerstvom vnútra SR, registračné číslo 203/Na-96/

Povolenie verejnej zbierky Hodina deťom:
Hodina deťom 20. ročník zapísaná na MV SR pod registrovým číslo 000-2020-013631

Účet aktuálnej verejnej zbierky Hodina deťom:
BIC/SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK61 0900 0000 0002 2220 0200
Slovenská sporiteľňa, a. s.
222 200 200/0900

Deň vzniku: 5.12.1995
Zakladateľ: Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3
811 08 Bratislava
IČO: 31753833
DIČ: 2020812167

Dokumenty na stiahnutie:

Predbežná správa (19.ročník)

Predbežná správa (18. ročník)
Predbežná správa (17. ročník)
Predbežná správa (16. ročník)
Vyúčtovanie verejnej zbierky (16. ročník)
Vyúčtovanie verejnej zbierky (17. ročník)Kontaktný formulár

Tím Hodiny deťom

Veronika Horníková

manažérka zbierok

[email protected]

Zuzana Horváthová Bezecná

PR manažérka

[email protected]

Miriam Fulmeková

PR executive

[email protected]

Karin Vaňatková

manažérka grantového programu Hodina deťom

[email protected]

Magdaléna Škrovanová

vizuálna komunikácia

[email protected]

Hugo

maskot Hodiny deťom a priateľ detí

[email protected]

Správca Nadácie pre deti Slovenska

Ondrej Gallo

správca

[email protected]

Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.Kontakt
02 / 526 364 71
[email protected]

Zapojte sa na sociálnych sieťach