Vďaka Vašej podpore dokážeme každý rok prepájať tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorú ju môžu a chcú poskytnúť

Celoročná verejná zbierka, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 18 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

285 207

detí a mladých ľudí

5 278 589 €

vyzbieraných príspevkov

1753

podporených projektov

18

rokov fungovania

Hodina deťom podporuje 4 oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi

1.
Dieťa a jeho radosti

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2.
Dieťa a jeho starosti

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú; projekty pomáhajúce deťom so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo hospitalizovaným a so špeciálnymi potrebami.

3.
Dieťa a jeho škola

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie

4.
Dieťa a jeho komunita

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Čo spoločne dosahujeme

Projekt Krajina zázračná

“Mám ťažko postihnuté dieťa, o ktoré sa sama starám. Vytvorenie špeciálnej rehabilitačnej “snoezelen” miestnosti, poskytovanie snoezelen terapie a rehabilitačných služieb ma od mnohého odbremenilo. Úsmev na tváričke môjho Vladka mi prezrádzal jeho spokojnosť.”

mama

Projekt Zostať silný napriek ťažkým okolnostiam

“Laura začala chodiť na kluby v čase svojej najväčšej tínedžerskej vzbury. Bola nezvládnuteľná, nikoho nerešpektovala, totálne ignorovala vedúcich. Počas roka nastala zmena. Teraz chodí to klubu aj mimo pravidelných stretnutí, dosť sa zmenila. Dá sa s ňou normálne hovoriť, viesť ju.”

sociálna pracovníčka v krízovom centre

Projekt Pomôž mi, aby som to dokázal sám

„Keď sa Jurko narodil, bol úplne zdravý. Až neskôr, asi v troch mesiacoch, sa začal jeho stav zhoršovať… počas najbližších dvoch rokov sa jeho stav natoľko zhoršil, že bol iba ležiaci, vôbec sa nehýbal a nevnímal okolie.

Keď mal asi tri roky, tak nám jedna mamina doporučila Neziskovú organizáciu pre zrakovo postihnutých, skontaktovali sme sa s nimi a pochopili sme,že napriek tomu, že Jurko má zrak úplne v poriadku, jeho mozog nedokáže spracovávať zrakové podnety a preto na ne nereaguje,“spomína Jurkova mamina.

Vďaka projektu podporenému cez Hodinu deťom sa Jurkovi a jeho mamine venovali špecializovaní odborníci a poskytli im výrazne svietiace UV predmety a špeciálne upravenú „malú izbu“, kde má všetky hračky na dosah ruky a dokáže ich vnímať. „Kombinácia stimulov, ktoré teraz má, prináša síce veľmi pomalý, ale badateľný progres,“ dopĺňa mama. Tieto pomôcky, ako aj odborné rady, sú okrem Jurka k dispozícii aj ďalším malým klientom a ich rodičom.

mama

 

Dokumenty na stiahnutie

Predbežná správa (18. ročník)

Predbežná správa (17. ročník)

Predbežná správa (16. ročník)

Vyúčtovanie verejnej zbierky (16. ročník)

Vyúčtovanie verejnej zbierky (17. ročník)Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.Kontakt
02 / 526 364 71
[email protected]

Zapojte sa na sociálnych sieťach