O Hodine deťom

Celoročná verejná zbierka, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 21 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

312 425

detí a mladých ľudí

5 487 348 €

prerozdelených príspevkov

1 824

podporených projektov

22

rokov fungovania

Spoznajte nás

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie realizuje prostredníctvom podpory užitočných, kvalitných a zaujímavých projektov a programov, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí, ako i mladých ľudí.  

V roku 1999 otvorila Fond Hodina deťom, z ktorého sa každoročne prostredníctvom grantového programu Hodina deťom finančne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku.  

Tak ako v uplynulých rokoch, aj v 22. ročníku bude Hodina deťom nasledovať svoje základné posolstvo – pomáhať deťom a mladým ľudom, ktorí to potrebujú. Aj pod vplyvom aktuálnych spoločenských udalostí sa však Hodina deťom rozhodla zúžiť tému zamerania a podporiť organizácie, ktoré primárne pomáhajú deťom v krízových situáciách a akútnom ohrození. Vďaka týmto zmenám dokáže Hodina deťom podporiť dané subjekty väčšou sumou tak, aby dopad ich činnosti bol ešte zásadnejší. Jednoducho povedané, spolu s Hodinou deťom tak dokážu oveľa viac. Toto rozhodnutie pramení z dlhoročných skúseností Nadácie pre deti Slovenska v oblasti tretieho sektora, spolupráce s odborníkmi z mnohých oblastí a podrobnej analýzy potrieb organizácií pracujúcich s deťmi na Slovensku. Rovnako však z presvedčenia, že čím konkrétnejšie bude zameranie pomoci, tým bude táto pomoc efektívnejšia.  

Čo spoločne dosahujeme

Projekt Krajina zázračná

“Mám ťažko postihnuté dieťa, o ktoré sa sama starám. Vytvorenie špeciálnej rehabilitačnej “snoezelen” miestnosti, poskytovanie snoezelen terapie a rehabilitačných služieb ma od mnohého odbremenilo. Úsmev na tváričke môjho Vladka mi prezrádzal jeho spokojnosť.”

mama

Projekt Zostať silný napriek ťažkým okolnostiam

“Laura začala chodiť na kluby v čase svojej najväčšej tínedžerskej vzbury. Bola nezvládnuteľná, nikoho nerešpektovala, totálne ignorovala vedúcich. Počas roka nastala zmena. Teraz chodí to klubu aj mimo pravidelných stretnutí, dosť sa zmenila. Dá sa s ňou normálne hovoriť, viesť ju.”

sociálna pracovníčka v krízovom centre

Projekt Pomôž mi, aby som to dokázal sám

„Keď sa Jurko narodil, bol úplne zdravý. Až neskôr, asi v troch mesiacoch, sa začal jeho stav zhoršovať… počas najbližších dvoch rokov sa jeho stav natoľko zhoršil, že bol iba ležiaci, vôbec sa nehýbal a nevnímal okolie.

Keď mal asi tri roky, tak nám jedna mamina doporučila Neziskovú organizáciu pre zrakovo postihnutých, skontaktovali sme sa s nimi a pochopili sme,že napriek tomu, že Jurko má zrak úplne v poriadku, jeho mozog nedokáže spracovávať zrakové podnety a preto na ne nereaguje,“spomína Jurkova mamina.

Vďaka projektu podporenému cez Hodinu deťom sa Jurkovi a jeho mamine venovali špecializovaní odborníci a poskytli im výrazne svietiace UV predmety a špeciálne upravenú „malú izbu“, kde má všetky hračky na dosah ruky a dokáže ich vnímať. „Kombinácia stimulov, ktoré teraz má, prináša síce veľmi pomalý, ale badateľný progres,“ dopĺňa mama. Tieto pomôcky, ako aj odborné rady, sú okrem Jurka k dispozícii aj ďalším malým klientom a ich rodičom.

mamaHodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.Kontakt
02 / 526 364 71
nds@nds.sk

Zapojte sa na sociálnych sieťach