O Hodine deťom

Celoročná verejná zbierka, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 21 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

312 425

detí a mladých ľudí

5 487 348 €

prerozdelených príspevkov

1 824

podporených projektov

20

rokov fungovania

Hodina deťom podporuje 4 oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi

1.
Dieťa a jeho radosti

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2.
Dieťa a jeho starosti

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú; projekty pomáhajúce deťom so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo hospitalizovaným a so špeciálnymi potrebami.

3.
Dieťa a jeho škola

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie

4.
Dieťa a jeho komunita

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Čo spoločne dosahujeme

Projekt Krajina zázračná

“Mám ťažko postihnuté dieťa, o ktoré sa sama starám. Vytvorenie špeciálnej rehabilitačnej “snoezelen” miestnosti, poskytovanie snoezelen terapie a rehabilitačných služieb ma od mnohého odbremenilo. Úsmev na tváričke môjho Vladka mi prezrádzal jeho spokojnosť.”

mama

Projekt Zostať silný napriek ťažkým okolnostiam

“Laura začala chodiť na kluby v čase svojej najväčšej tínedžerskej vzbury. Bola nezvládnuteľná, nikoho nerešpektovala, totálne ignorovala vedúcich. Počas roka nastala zmena. Teraz chodí to klubu aj mimo pravidelných stretnutí, dosť sa zmenila. Dá sa s ňou normálne hovoriť, viesť ju.”

sociálna pracovníčka v krízovom centre

Projekt Pomôž mi, aby som to dokázal sám

„Keď sa Jurko narodil, bol úplne zdravý. Až neskôr, asi v troch mesiacoch, sa začal jeho stav zhoršovať… počas najbližších dvoch rokov sa jeho stav natoľko zhoršil, že bol iba ležiaci, vôbec sa nehýbal a nevnímal okolie.

Keď mal asi tri roky, tak nám jedna mamina doporučila Neziskovú organizáciu pre zrakovo postihnutých, skontaktovali sme sa s nimi a pochopili sme,že napriek tomu, že Jurko má zrak úplne v poriadku, jeho mozog nedokáže spracovávať zrakové podnety a preto na ne nereaguje,“spomína Jurkova mamina.

Vďaka projektu podporenému cez Hodinu deťom sa Jurkovi a jeho mamine venovali špecializovaní odborníci a poskytli im výrazne svietiace UV predmety a špeciálne upravenú „malú izbu“, kde má všetky hračky na dosah ruky a dokáže ich vnímať. „Kombinácia stimulov, ktoré teraz má, prináša síce veľmi pomalý, ale badateľný progres,“ dopĺňa mama. Tieto pomôcky, ako aj odborné rady, sú okrem Jurka k dispozícii aj ďalším malým klientom a ich rodičom.

mamaHodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.Kontakt
02 / 526 364 71
[email protected]

Zapojte sa na sociálnych sieťach