Príbehy a aktuality

Príbeh
Aby deti nemuseli odísť z rodiny

Komu spolu pomáhame? Pomáhame aj rodičom zvládnuť krízu a zlepšiť svoje rodičovské zručnosti tak, aby deti nemuseli byť vyňaté z rodiny. Centrum v Žiline Náruč – Pomoc deťom v kríze je tu pre rodiny, v ktorých dochádza k zlyhaniu na strane rodiča. Rodiny sú krátkodobo ubytované v centre, kde sa im odborníci intenzívne venujú. Ide […]

Čítaj viac
Príbeh
Pomáhame rómskym deťom pri vstupe do školy

Komu spolu pomáhame? Aj vďaka vašej pomoci sa maringotka na jednom trnavskom sídlisku premenila na miesto, kam prichádzajú deti rómskeho etnika, aby tu našli pomoc a prijatie. Centrum Koburgovo tu realizuje aktivity, ktoré pripravujú deti na úspešný vstup do školy. Adaptácia do vzdelávacieho procesu školy je pre ne veľkým krokom, ktoré nedokážu spraviť bez pomoci. […]

Čítaj viac
Príbeh
Liečba detí s viacnásobným postihnutím má byť súčasťou života rodiny

Komu spolu pomáhame? Včasná pomoc a liečba detí so zdravotným znevýhodnením sú kľúčové pre ich ďalší vývin. Centrum Raná starostlivosť v Bratislave sa zameriava na rozvoj zručností detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Podľa súčasných skúseností zo zahraničia len terapie a odborníci sami o sebe nie sú efektívni. Liečba má byť čo najviac súčasťou bežného života […]

Čítaj viac
Príbeh
Seniori čítajú deťom

Komu spoločne pomáhame? Aj vďaka vašej pomoci vzniká v Banskej Bystrici vzácne prepojenie generácií. Centrum dobrovoľníctva zapája seniorov, ktorí čítajú rozprávky deťom v predškolskom veku a v základnej škole doučujú žiakov zo sociálne slabších rodín. Rozvíjajú tým u detí vzťah k čítaniu a pomáhajú im zlepšovať prospech v škole. Spolupráca odburáva stereotypné nazeranie na staršiu […]

Čítaj viac
Príbeh
Mladí ľudia s postihnutím reportážami prelamujú svoju izloáciu

Komu spolu pomáhame? Napríklad aj mladým ľuďom z Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach. Mladí ľudia s postihnutím píšu články do internetového časopisu a natáčajú videoreportáže na youtube kanál. Témou ich príspevkov sú príbehy o tom, ako sa im žije so zdravotným postihnutím – ako sa k nim správajú iní ľudia, akým […]

Čítaj viac
20.08.2018
Aktualita
Tím Dôvera deťom opäť na štarte behu naprieč Slovenskom na podporu detí, ktoré to potrebujú!

Už túto sobotu 18.augusta, sa postaví 223 registrovaných bežeckých tímov na štart štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Tak ako počas uplynulých štyroch rokov, ani tentokrát nebude chýbať bežecký tím Dôvera deťom, ktorý tento 345 kilometrov dlhý beh absolvuje symbolicky na podporu všetkých detí a mladých ľudí na Slovensku, tento krát aj za účasti riaditeľa Nadácie pre deti […]

Čítaj viac
Kontaktujte nás
Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.Kontakt
02 / 526 364 71
[email protected]

Zapojte sa na sociálnych sieťach