Ako poukázať 2% z dane

Deťom pomáhame prežiť šťastné detstvo. Mladým ľuďom pomáhame úspešne zvládnuť vstup do dospelosti. Pomáhame presadzovať práva detí a vzdelávame učiteľov, riaditeľov škôl, sociálnych pracovníkov, sudcov, prokurátorov, rodičov, aby ich rešpektovali a dokázali vnímať individuálne potreby každého dieťaťa.

Návody podľa druhu podania: zamestnanec, fyzická osoba s daňovým priznaním, právnická osoba

V roku 2016 sme v rámci Grantového programu Hodina deťom podporili aktivity pre 7 000 detí a mladých ľudí prostredníctvom 41 organizácií, ktoré sa systematicky venujú deťom a mladým ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska. Podporili sme projekty, ktoré prinášajú inovácie do vzdelávania. Pomohli sme aktivitám, prostredníctvom ktorých sa mladí učia spolurozhodovať o dianí vo svojom okolí. Deťom, ktoré sa ocitli v kríze, zdravotne znevýhodneným, či v sociálne slabej rodine, sme dali šancu vyrásť v samostatných dospelých ľudí.

Podporte nás Vašimi 2 %, aby sme mohli ďalej pomáhať deťom a zlepšovať budúcnosť celej spoločnosti. Ďakujeme!

Údaje o prijímateľovi

IČO: 31753833
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova
Číslo: 2139/3
PSČ: 81108
Obec: Bratislava

Overte si údaje o nás v Zozname prijímateľov pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa Zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. v znení noviel (rok registrácie 2016, rok príjmu 2017).

Ďakujeme za 2%Radi by sme sa Vám za Vaše 2% alebo 3% poďakovali a budeme vďační, ak zaškrtnete v tlačive Vyhlásenie o poukázaní sumy príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Daňový úrad do 90 dní od splnenia podmienok prevedie Vaše 2% alebo 3% v prospech našej nadácie a následne nás bude informovať o darcoch v rozsahu: meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka, ktorý dal súhlas so zverejnením (nie však o výške poukázanej sumy). Viac o darovaní podielu z dane nájdete tu: Ako poukázať % z dane.

Cítime zodpovednosť za život vyše milióna detí a mladých ľudí na Slovensku a za trvalú udržateľnosť tisícok organizácií, ktoré sa im venujú. Sme preto hrdí, že zbierku Hodina deťom, ktorá je najväčšou podporou týchto organizácií, dokážeme spoločne napĺňať už 18. rok.

Zaujímajte sa, ako sme použili Vaše 2% v predchádzajúcom období.

Nedávame Vaše peniaze na hračky, ihriská, či budovy. Dávame ich láskavým a zanieteným ľuďom, ktorí pomáhajú aj Vašim deťom spoznať samé seba a vyrásť v dospelých so sebaúctou a sebapoznaním. Dospelých, ktorí sa budú zaujímať aj o svoje okolie a budú prinášať jedinečné riešenia do každodenného života. Len takto sa dokáže zmeniť aj celá spoločnosť.

Fyzická osoba – zamestnanec

Ďakujeme!

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

IČO: 31753833
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova
Číslo: 2139/3
PSČ: 81108
Obec: Bratislava

Ďakujeme!

Právnická osoba

Právnická osoba môže poukázať prijímateľom, ktorých si sama vybrala zo zoznamu prijímateľov podiel zaplatenej dane do výšky 2%, ak táto právnická osoba darovala najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov. Ak právnická osoba neposkytla tieto finančné prostriedky ako dar, je oprávnená poukázať prostredníctvom daňového priznania určeným prijímateľom podiel zaplatenej dane len do výšky 1%.

IČO: 31753833
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova
Číslo: 2139/3
PSČ: 81108
Obec: Bratislava

Ďakujeme!

Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.Kontakt
02 / 526 364 71
[email protected]

Zapojte sa na sociálnych sieťach