Ako poukázať 2% z dane

Akutálne informácie a predvyplnené tlačivo na darovanie 2%  nájdete tu >>>

Deťom pomáhame prežiť šťastné detstvo. Mladým ľuďom pomáhame úspešne zvládnuť vstup do dospelosti. Pomáhame presadzovať práva detí a vzdelávame učiteľov, riaditeľov škôl, sociálnych pracovníkov, sudcov, prokurátorov, rodičov, aby ich rešpektovali a dokázali vnímať individuálne potreby každého dieťaťa. Podporte nás Vašimi 2 %, aby sme mohli ďalej pomáhať deťom a zlepšovať budúcnosť celej spoločnosti. 

dakujeme

Údaje o prijímateľovi

Obchodné meno: Občianske združenie Hodina deťom
Sídlo: Heydukova 2139/3, 811 08 Bratislava
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 318 08 212

Chceme sa poďakovať

Radi by sme sa Vám za Vaše 2% alebo 3% poďakovali a budeme vďační, ak zaškrtnete v tlačive Vyhlásenie o poukázaní sumy príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Daňový úrad do 90 dní od splnenia podmienok prevedie Vaše 2% alebo 3% v prospech našej nadácie a následne nás bude informovať o darcoch v rozsahu: meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka, ktorý dal súhlas so zverejnením (nie však o výške poukázanej sumy).

Pomáhame už 19 rokov

Cítime zodpovednosť za život vyše milióna detí a mladých ľudí na Slovensku a za trvalú udržateľnosť tisícok organizácií, ktoré sa im venujú. Sme preto hrdí, že zbierku Hodina deťom, ktorá je najväčšou podporou týchto organizácií, dokážeme spoločne napĺňať už 19. rok.

Nedávame Vaše peniaze na hračky, ihriská, či budovy. Dávame ich láskavým a zanieteným ľuďom, ktorí pomáhajú aj Vašim deťom spoznať samé seba a vyrásť v dospelých so sebaúctou a sebapoznaním. Dospelých, ktorí sa budú zaujímať aj o svoje okolie a budú prinášať jedinečné riešenia do každodenného života. Len takto sa dokáže zmeniť aj celá spoločnosť.

akutálne informácie a predvyplnené tlačivo na darovanie 2%

 

Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.Kontakt
02 / 526 364 71
[email protected]

Zapojte sa na sociálnych sieťach