2percenta-firma

Som právnická osoba

Postup ako podať daňové priznanie

 1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.  
  1. Ak právnická osoba DAROVALA v roku 2020 (a aj počas roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať celé 2% z dane.
  1. Vypočítajte si Vaše 1% (alebo 2%) z daní z príjmov právnickej osoby za rok 2020. Z výslednej sumy môžete v prospech nadácie poukázať aj menej ako 1% (alebo 2%). Podmienkou je minimálna suma 8 eur na jedného prijímateľa.
  1. Vo formulári daňového priznania, Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (alebo 2%) z dane v prospech prijímateľa. V daňovom priznaní potrebujete uviesť:

IČO: 31808212 (v tlačive potrebné zarovnať sprava)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Občianske združenie Hodina deťom

Sídlo – Ulica: Heydukova Súpisné/orientačné číslo: 3

PSČ: 81102

Obec: Bratislava

 • Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám Vy zaslali svoje 1% (alebo 2%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu, a budeme sa Vám môcť poďakovať.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (štandardne do 30. marca) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme vám, že podporou Hodiny deťom pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú!

 • Zvažujete odklad dane? Odkladom daňového priznania sa odloží aj poukázanie vašich dvoch percent. Viac o odklade dane sa dozviete na tejto stránke.
 • Trápi vás nezdaniteľná časť základu dane? O tom, aké nezdaniteľné časti základu dane si možno uplatniť za rok 2020? Viac sa dozviete na tejto stránke.