Aj vaša firma môže pomáhať!

Prečo Hodina deťom?

Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu detí a mladých ľudí na celom Slovensku, ktoré vyrastajú v rodinách iba s jedným rodičom. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť, čo vytvára stabilný a efektívny systém podpory.

Naším hlavným zámerom je podporovať organizácie a jednotlivcov, ktorí pomáhajú deťom žijúcim v jednorodičovských rodinách a zlepšovať kvalitu ich každodenného života. Grantový program Hodina deťom systematicky rozdeľuje financie tam, kde je to najviac potrebné. Tento proces každoročne posudzuje komisia zložená z nezávislých odborníkov.

Nadácia pre deti Slovenska, ktorá túto verejnú zbierku zastrešuje, pôsobí v oblasti tretieho sektora na Slovensku viac ako 25 rokov, spolupracuje s odborníkmi z mnohých oblastí a podrobne analyzuje potreby organizácií pracujúcich s deťmi, rovnako ako aj potreby individuálnych žiadateľov o podporu. Je to jedna z najväčších a najstarších nadácií zameriavajúcich sa na pomoc deťom na Slovensku.

Pomôcť je jednoduché - staňte sa partnerom Hodiny deťom

Spojte vašu značku s Hodinou deťom a podporte tak dlhoročný, transparentný a zmysluplný projekt.

  • Pomoc deťom a mladým ľuďom je veľmi dôležitá
  • Hodina deťom je jedným z najdôveryhodnejších programov na podporu detí na Slovensku, ktorý ma viac ako dvadsaťročnú históriu
  • Ukážete vašim kolegom a partnerom, že vám záleží na budúcnosti
  • Vytvoríme priestor pre spoločnú komunikáciu a aktivity
  • Budete sa aktívne podieľať na zmene života detí k lepšiemu 

Ako?

finančný dar
asignácia 2%
zaokrúhľovanie
vytvorenie a spravovanie vášho nadačného fondu
mzdové učtárne (darovanie poslednej hodinovej mzdy)
poskytnutím pro bono služieb

Iným spôsobom

ako celoročný mediálny partner
ako reklamný partner
darovaním výťažku z predaja alebo jeho časti
spontánne firemné zbierky
hromadná darcovská sms na číslo 800