2percenta-szco

Som SZČO

Postup ako podať daňové priznanie

  1. Vypočítajte si:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane
    b) 3% ak ste v roku 2020 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín. Od organizácie, v ktorej ste dobrovoľnícky pracovali, získate Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Viac informácií nájdete na tejto stránke.
  2. Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšete do tlačiva daňového priznania spolu s údajmi o prijímateľovi:

IČO: 31808212 (v tlačive potrebné zarovnať sprava)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Občianske združenie Hodina deťom

Sídlo – Ulica: Heydukova Súpisné/orientačné číslo: 3

PSČ: 81102

Obec: Bratislava

Pod vyplnenými údajmi môžete zaškrtnúť políčko – súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu, a budeme sa Vám môcť poďakovať.

  1. Riadne vyplnené Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade, že chcete poukázať 3% z dane, priložte k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
  2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme vám, že podporou Hodiny deťom pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú!

  • Zvažujete odklad dane? Odkladom daňového priznania sa odloží aj poukázanie vašich dvoch percent. Viac o odklade dane sa dozviete na tejto stránke.
  • Trápi vás nezdaniteľná časť základu dane? O tom, aké nezdaniteľné časti základu dane si možno uplatniť za rok 2020? Viac sa dozviete na tejto stránke.