2percenta-zamestnanec

Som zamestnanec

Postup ako podať daňové priznanie

 1. Do 15. februára (dá sa aj neskôr) môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto potvrdenia si zistíte dátum a vypočítate:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane
  b) 3% v prípade, že ste v minulom roku odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník a máte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. To získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali. Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
 4. Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšte do tlačiva na 2 percentá z dane – Vyhlásenie, ktoré si môžete stiahnuť predvyplnené. Pod vyplnenými údajmi môžete odškrtnúť políčko súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu, a budeme sa Vám môcť poďakovať.
 5. Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte osobne alebo poštou do 30. apríla 2021 na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. Nezabudnite si predtým pozrieť otváracie hodiny vášho daňového úradu.

Ďakujeme vám, že podporou Hodiny deťom pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú!

 • Zvažujete odklad dane? Odkladom daňového priznania sa odloží aj poukázanie vašich dvoch percent. Viac o odklade dane sa dozviete na tejto stránke.
 • Trápi vás nezdaniteľná časť základu dane? O tom, aké nezdaniteľné časti základu dane si možno uplatniť za rok 2020? Viac sa dozviete na tejto stránke.