2percenta

Viete, kde vznikajú hrdinovia? No predsa v škole.

Aj vďaka vašim 2 % sa my môžeme starať o to, aby mali všetky deti rovnakú príležitosť na hrdinstvo / na vzdelanie. Vaše 2% použijeme na vznik a podporu takých projektov, ktoré pomáhajú deťom a mladým ľuďom k lepšej budúcnosti na Slovensku prostredníctvom kvalitného vzdelávania. Ďakujeme.

Údaje o nás potrebné pre poukázanie 2% dane z príjmu

IČO: 31808212 (v tlačive potrebné zarovnať sprava)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Občianske združenie Hodina deťom

Sídlo – Ulica: Heydukova Súpisné/orientačné číslo: 3 PSČ: 81102

Šetrite svoj čas a stiahnite si predvyplnené tlačivo s našimi údajmi

Ako darovať 2 percentá z dane:


Som zamestnanec

Postup ako podať daňové priznanie

 1. Do 15. februára (dá sa aj neskôr) môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto potvrdenia si zistíte dátum a vypočítate:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane
  b) 3% v prípade, že ste v minulom roku odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník a máte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. To získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali. Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
 4. Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšte do tlačiva na 2 percentá z dane – Vyhlásenie, ktoré si môžete stiahnuť predvyplnené. Pod vyplnenými údajmi môžete odškrtnúť políčko súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu, a budeme sa Vám môcť poďakovať.
 5. Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte osobne alebo poštou do 30. apríla 2021 na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. Nezabudnite si predtým pozrieť otváracie hodiny vášho daňového úradu.

Ďakujeme vám, že podporou Hodiny deťom pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú!

 • Zvažujete odklad dane? Odkladom daňového priznania sa odloží aj poukázanie vašich dvoch percent. Viac o odklade dane sa dozviete na tejto stránke.
 • Trápi vás nezdaniteľná časť základu dane? O tom, aké nezdaniteľné časti základu dane si možno uplatniť za rok 2020? Viac sa dozviete na tejto stránke.

Som SZČO

Postup ako podať daňové priznanie

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane
  b) 3% ak ste v roku 2020 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín. Od organizácie, v ktorej ste dobrovoľnícky pracovali, získate Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Viac informácií nájdete na tejto stránke.
 2. Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšete do tlačiva daňového priznania spolu s údajmi o prijímateľovi:

IČO: 31808212 (v tlačive potrebné zarovnať sprava)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Občianske združenie Hodina deťom

Sídlo – Ulica: Heydukova Súpisné/orientačné číslo: 3

PSČ: 81102

Obec: Bratislava

Pod vyplnenými údajmi môžete zaškrtnúť políčko – súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu, a budeme sa Vám môcť poďakovať.

 1. Riadne vyplnené Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade, že chcete poukázať 3% z dane, priložte k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme vám, že podporou Hodiny deťom pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú!

 • Zvažujete odklad dane? Odkladom daňového priznania sa odloží aj poukázanie vašich dvoch percent. Viac o odklade dane sa dozviete na tejto stránke.
 • Trápi vás nezdaniteľná časť základu dane? O tom, aké nezdaniteľné časti základu dane si možno uplatniť za rok 2020? Viac sa dozviete na tejto stránke.

Som právnická osoba

Postup ako podať daňové priznanie

 1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.  
  1. Ak právnická osoba DAROVALA v roku 2020 (a aj počas roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať celé 2% z dane.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% (alebo 2%) z daní z príjmov právnickej osoby za rok 2020. Z výslednej sumy môžete v prospech nadácie poukázať aj menej ako 1% (alebo 2%). Podmienkou je minimálna suma 8 eur na jedného prijímateľa.
  3. Vo formulári daňového priznania, Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (alebo 2%) z dane v prospech prijímateľa. V daňovom priznaní potrebujete uviesť:

IČO: 31808212 (v tlačive potrebné zarovnať sprava)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Občianske združenie Hodina deťom

Sídlo – Ulica: Heydukova Súpisné/orientačné číslo: 3

PSČ: 81102

Obec: Bratislava

 • Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám Vy zaslali svoje 1% (alebo 2%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu, a budeme sa Vám môcť poďakovať.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (štandardne do 30. marca) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme vám, že podporou Hodiny deťom pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú!

 • Zvažujete odklad dane? Odkladom daňového priznania sa odloží aj poukázanie vašich dvoch percent. Viac o odklade dane sa dozviete na tejto stránke.
 • Trápi vás nezdaniteľná časť základu dane? O tom, aké nezdaniteľné časti základu dane si možno uplatniť za rok 2020? Viac sa dozviete na tejto stránke.