Grantisti Áno pre život

Áno pre život

Pomoc hlavne jednorodičovským rodinám, ktoré sa následkom pandémie ocitli v núdzi.

Organizácia pomáha v žilinskom kraji rodinám v núdzi. Následkami pandémie sa počet rodín v núdzi radikálne zvýšil. Mnohé rodiny stratili príjem, alebo sa ich príjem výrazne znížil, čo ich dostalo na hranicu chudoby. Organizácie poskytuje terénnu prácu, poradenstvo, terapie ako aj materiálnu a potravinovú pomoc. V prípade potreby dokáže rodinu ubytovať vo svojom zariadení.

Rodinám poskytuje podporu a priestor, kde sa môžu o svoje deti starať v pokoji a bezpečí. Pracovníci im pomáhajú zabezpečiť základné životné potreby. Sú pre nich oporou, aby vedeli, že nie sú na všetko sami.

Organizácia pomáha rodinám v núdzi už vyše 20 rokov. Väčšinu z nich tvoria jednorodičovské rodiny. Počas pandémie pomáhali rodinám, aby nemuseli opustiť svoje domovy. Tým, ktoré sa dostali do zariadenia, pomáhali znovu sa postaviť na vlastné nohy a byť samostatnými. V tomto období bola extrémne vyťažená terénna práca organizácie, ktorá sa ukázala byť kľúčová. Ako hovoria samotní pracovníci organizácie: „Chceme, aby tieto rodiny vedeli, že nie sú sami, že sa majú na koho obrátiť, nakoľko nám mnohé z nich reflektovali, že to im pomáhalo najviac.“