Grantisti Asociácia Divadelná Nitra

Asociácia Divadelná Nitra

Integračné tvorivé aktivity pre slabozraké a nevidiace deti.

Darujem ti tulipán je úspešný projekt integračných tvorivých aktivít pre slabozraké a nevidiace deti, ktorého organizátorom je Asociácia Divadelná Nitra. Asociácia tak programovo buduje hodnotné a trvalo udržateľné kultúrne a umelecké zázemie i pre menšinové skupiny našej spoločnosti.

Dominantným podujatím projektu je Septembrový tulipán, každoročné stretnutie detí so zrakovým postihnutím spolu so zdravými deťmi z Bratislavy a Nitry na spoločnom tvorivom workshope na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Rovnako každoročne koncom školského roka sa koná v rekreačnom centre neďaleko Trenčianskych Teplíc víkendový tvorivý a relaxačný pobyt detí, Júnový tulipán.

Centrom pre realizáciu aktivít projektu je zrekonštruovaný klub Darujem ti tulipán na Základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave. Klub je tvorivým, pracovným i oddychovým zázemím nielen pre deti s postihnutím, žijúce celoročne na internáte, ale i pre ich vidiacich priateľov. Činnosť klubu – výtvarné, hudobné, tanečné workshopy – vedie zakladateľka projektu akad. soch. Elena Kárová. Stály priestor umožňuje rozvíjať aktivity celoročne a zohráva tak dôležitú úlohu pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu. 

Projekt tiež robí aktivity aj pre širokú verejnosť ako signál pre o svete nevidiacich. Predstavuje v nákupných centrách, na festivaloch a verejných priestranstvách interaktívny objekt „empathy BLACK BOX.“ Mobilný objekt evokujúci vidiacemu v úplnej tme bežný život nevidicich je na Slovensku unikátom. Projekt Darujem ti tulipán tiež zriadil a udržiava verejne prístupný Záhon pre nevidiacich  pred ZŠI pre zrakovo postihnutých v Bratislave.