Grantisti Autistické centrum Andreas n.o.

Autistické centrum Andreas n.o.

Podpora jednorodičovských rodín s dieťaťom s autizmom.

Centrum Andreas podporuje jednorodičovské rodiny z celého Slovenska, v ktorých je vychovávané dieťa s autizmom. Deti so špecifickými poruchami vyžadujú zvýšenú starostlivosť ako aj špecializovanú terapeutickú podporu. Jednorodičovské rodiny majú len jeden pravidelný príjem, o ktorý prichádzajú, keď sa potrebujú starať o svoje dieťa. Vo zvýšenej miere to platí pre deti s autizmom, pri ktorých je starostlivosť nielen finančne, ale aj časovo náročná.

Vďaka podpore Hodiny deťom získajú jednorodičovské rodiny výraznú finančnú úľavu pri diagnostike ich dieťaťa, ako aj pri ďalších terapeutických službách alebo pri nákupe didaktických pomôcok či kníh. Vďaka podpore centrum môže rodičom poskytovať individuálne konzultácie, počas ktorých bude postarené o ich dieťa. Centrum tiež realizje podporné svojpomocné stretnutia rodičov.

Starostlivosť o dieťa s autizmom je pre rodičov veľkou záťažou. Potrebné terapie ani diagnostika nie sú poskytované zo strany štátu v dostatočnej miere. Hoci si služby, ktoré poskytujú neziskové organizácie, hradí rodič sám, nestačia pokrývať záujem. Centrum Andreas sa vďaka získanej podpore môže zvlášť venovať jednorodičovským rodinám a odbremeniť ich od finančnej záťaže.