Grantisti Brána do života

Brána do života

Zariadenie núdzového bývania pre ženy a ženy s deťmi.

Občianske združenie Brána do života prevádzkuje v Bratislave zriadenie na pomoc ženám samoživiteľkám. Tieto ženy sa ocitli v náročných životných situáciach. Združenie im denne poskytuje bezpečné a bezplatné ubytovanie, sociálne a psychologické poradenstvo. Hľadajú aj ďalšie možnosti, ako ženám a ich deťom skvalitniť život a pomôcť preklenúť obdobie bezmocnosti a beznádeje.

Krízové centrum poskytuje svoje služby od roku 2001 ženám a ich deťom ohrozeným násilím a nachádzajúcim sa v ťažkej životnej situácii. Mnohé z nich sa odchodom od partnera vystavia existenčnej a finančnej neistote. Pocit ponúkaného bezpečia a prijatia poskytuje ženám a ich deťom možnosť zotaviť sa a získať energiu na budovanie nového života. Centrum funguje v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke a poskytuje 16 obytných jednotiek.