Grantisti Centrum Slniečko

Centrum Slniečko

Pomoc týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia.

Centrum Slniečko pomáha týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia už viac ako 20 rokov. Prevádzkuje niekoľko zariadení. Jedným z nich je aj Centrum pre deti a rodiny, špecializované pobytové zariadenie zamerané na pomoc zneužívaným a týraným deťom. Pomoc tu hľadajú deti z úplných aj jednorodičovských rodín. U detí, ktoré prichádzajú z úplných rodín, je zvyčajne páchateľom jeden z rodičov. Preto po rozhodnutí súdu sa deti vracajú už do neúplnej jednorodičovskej rodiny. Slniečko pomáha týmto deťom sa stabilizovať a zvládnuť návrat domov. Podporujú ich, aby dokázali v rámci rodiny, aj napriek prežitému, fungovať.

Slniečko prináša deťom pozitívne skúsenosti a zážitky, ktoré im pomáhajú lepšie zvládať náročné stresové situácie doma. V centre prebieha liečivá muzikoterapia, canisterapia. Deti navštevujú farmy, kde prostredníctvom starostlivosti o zvieratá získavajú pocit potrebnosti a nadobúdajú vnútorný pokoj. Počas leta im je pre deti pripravený tábor, na ktorom sa môžu deti lepšie začleniť do nového kolektívu. Všetky aktivity sú zamerané na stabilizáciu, rozvoj a inklúziu detí v zariadení.

Vďaka dlhoročnej podpore Hodiny deťom mohlo centrum deťom zabezpečiť rôzne terapie, poznávacie výlety. Podarilo sa im z grantu upraviť záhradu, vybudovať relaxačný domček i doplniť rôzne terapeutické pomôcky. Bez tejto podpory by výsledky, ktoré s deťmi dosahujú boli pomalšie a často ani nie také významné. Podľa slov pracovníkov Slniečka, len vďaka podporným aktivitám sa im podarilo k knietorým deťom priblížiť a nadviazať kontakt, ktorý im umožnil deťom pomôcť sa vymaniť z pocitov nepotrenosti, menejcennosti či odmietania.