Grantisti ICHTYS

ICHTYS

Podpora výchovy detí z jednorodičovských rodín.

Združenie ICHTYS funguje na bratislavskom sídlisku, kde spája viacerých poskytovateľov sociálnej pomoci. Cieľom je vytvoriť komplexnú pomoc a prevenciu pre jednorodičovské rodiny. Okrem materiálnej pomoci tak chce rodinám poskytnúť aj podporu pri výchove detí či pomoc pri riešení finančných ťažkostí. Do pomoci sa snaží zapájať aj priateľov rodín, aby pomoc bola s dlhodobým účinkom.

ICHTYS dlhodobo pracuje s deťmi a mládežou. Od roku 2008 poskytujeme terénnu prácu s deťmi a mládežou aj nízkoprahový klub. V roku 2019 vďaka podpore Hodiny deťom mapovali výchovné problémy rodín a snažili sa udržiavať kontakt s rodičmi detí, ktoré mali ťažkosti v škole. Počas pandémie sa vďaka vzniknutému vzťahu mohli rodinám venovať intenzívnejšie a pomáhať vo deťom pri učení.