Grantisti Jeden rodič

Jeden rodič

Odborné poradenstvo a zážitkové aktivity pre deti z jednorodičovských rodín.

Viacerí členovia neziskovej organizácie JEDEN RODIČ na vlastnej koži okúsili, aké to je vyrastať v rodine s jedným rodičom. Na Slovensku žije približne 200 000 v neúplných rodinách. Počas dospievania prichádza obdobie otázok, na ktoré sa mladým z takýchto rodín ešte ťažšie hľadajú odpovede. JEDEN RODIČ hľadá cesty, ako deťom a mladým ľuďom pomôcť.

Potravinová pomoc jednorodičovským rodinám

Organizácia má ambiciózny cieľ vytvoriť systém komplexnej pomoci. Vďaka podpore od Hodiny deťom poskytujú pre deti v náročnejších obdobiach poradenstvo. Odborníci vo viacerých kútoch Slovenska poskytujú deťom a mladým ľuďom úprimné a ľudské rozhovory. Deti vyrastajúce v jednorodičovských rodinách sú často ochudobnené o možnosti trávania voľného času z dôvodu nízkeho príjmu rodiča. JEDEN RODIČ pre nich organizuje zážitkové aktivity a vytvára tak priestor na rozvoj rovesníckych vzťahov. Rodičom zas pomáha zvládať rodičovské zručnosti a poskytuje im podporu, aby v sprevádzaní svojich detí neboli sami.