Grantisti Nádej deťom

Nádej deťom

Pomoc mladým ženám, ktoré neplánovane otehotneli, pripraviť sa na rodičovstvo.

Pandémia skomplikovala situáciu aj ženám, ktoré budú musieť vychovávať svoje deti sami, keďže sú výsledkom neplánovaného rodičovstva. Jedná sa hlavne o mladé dievčatá. Združenie týmto ženám pomáha rozvojom ich rodičovských zručnosti a vytvára pre ne funkčnú sieť pomoci.

Združenie Nádej deťom funguje od 90-tych rokov v Banskej Bystrici. Pomáha sociálne odkázaným rodinám v ťažkej životnej situácii. Impulzom bolo, keď v meste rodiny neplatičov nájomného sťahovali do nájomných bytov. Situácia bola pre rodiny neúnosná a bez pomoci ju neboli schopný zvládnuť. Združenie poskytuje rodinám sociálnu terénnu prácu. Sústreďuje sa na rozvoj životných a sociálnych zručností a tým vedieme rodiny k samostatnosti. V predchádzajúcich projektoch sa mu podarilo medzi rodičmi zlepšiť starostlivosť o deti a šíriť osvetu plánovaného rodičovstvoa cez používanie antikoncepcie.

Do pomoci mladým ženám, ktoré neplánovane otehotneli, sa snažia zapojiť aj rodičov dievčat a širšiu rodinu. Len s podporou rodiny sa ženy môžu vrátiť do školy, ukončiť vzdelanie a nebyť závislé na rodičoch.