Grantisti Piaristická spojená škola F. Hanáka

Piaristická spojená škola F. Hanáka

Podpora detí a mladých ľudí z ohrozených skupín.

Piaristická spojená škola v Prievidzi rozbieha projekt na podporu detí a mladých ľudí z ohrozených skupín. Škola má vyše 700 žiakov a každodenne pre ne vytvára zázemie, v ktorom rozvíjajú svoje talenty, vzťahy a jedinečnosť.

Pre školu je dôležité žiakom ukázať ich hodnotu bez ohľadu na to, z akého sociálneho prostredia pochádzajú. Budujú v škole kultúru bezpečia, priateľstva a rovnosti bez vyčleňovania či predsudkov. V tejto snahe je pre školu dôležitá prevencia. So žiakmi hovoria otvorene o zložitých životných situáciach, v ktorej sa môže ocitnúť každý z nás.

Zakladateľ školy, Jozef Kalazanský, už v roku 1597 otvoril bezplatnú školu, ktorá otvorila cestu k vzdelaniu pre všetkých, aj pre chudobných. Túžil, aby dieťa vždy našlo v škole „rodinný krb, zvlášť vtedy, ak pre nejakú príčinu ho nepoznalo doma“. Škola chce v jeho odkaze pokračovať a sprístupňuje preto vzdelávanie všetkým deťom bez rozdielov. V kontexte regiónu školu vyhľadávajú rodičia detí so vzdelávacími či výchovnými problémami, aj tí, ktorí sa nachádzajú v rôznych ťažkých životných situáciach. V škole nachádzajú bezpečný priestor pre svoje deti, porozumenie, oporu a rodinnú atmosféru.