Grantisti Kolobeh života

Kolobeh života

Terapeutické pobyty pre ovdovelých rodičov a ich deti.

Občianske združenie Kolobeh života už 9 rokov realizuje zážitkové terapeutické víkendové pobyty pre deti a ovdovelých rodičov, ktorí prišli o najbližšieho člena rodiny. Stali sa tak jednorodičovskými rodinami, ktoré si prechádzajú nielen náročnou a zložitou finančnou situáciou, ale predovšetkým obrovským zármutkom po strate člena rodiny. Zámerom projektu je realizácia dvoch víkendových pobytov. Prvá bude ponúknutá hlavne rodinám, ktoré sú obeťami Covid-19. Druhá bude otvorená aj ďalším rodinám a prebehne pred Vianocami, ktoré sú špeciálne pre smútiacich veľmi náročným obdobím. Na všetkých pobytoch za zúčastňuje smútková sprievodkyňa a tiež vdovy, ktoré založili a vedú aj svojpomocnú skupinu na Facebooku: Keď smrť rozdelí lásku príliš zavčasu. 

Kolobeh života vznikol v roku 2013 a jednou z jeho hlavných činností je organizovanie terapeutických pobytov pre pozostalých ovdovelých rodičov s malými deťmi, organizácia letných terapeutických táborov pre deti, organizácia pobytov pre pozostalých rodičov po strate dieťaťa a podpora vzniku svojpomocných skupín. Zorganizovali už 20 pobytov zameraných práve na mladé vdovy a vdovcov, kde prichádzajú so svojimi deťmi a vďaka arteterapii, ergoterapii, hrám, aktívnemu pobytu v prírode a ďalším psychohygienickým aktivitám môžu spracovať svoju stratu. Najliečivejšie pre nich býva stretnutie s ľuďmi, ktorí zaživajú rovnakú situáciu a nachádzajú vďaka tomu absolútne pochopenie i podporu. Každý pobyt je tematicky ladený, podľa čoho sa vyberajú arteterapeutické aktivity nielen pre deti, ale aj dospelých.