Grantisti Ulita

Ulita

Pomoc deťom dohnať zameškané učivo v škole a príprava predškolákov na vstup do školy.

Predchádzajúci rok ukázal, že mnohé deti a mladí ľudia nemajú rovnaké zázemie na dištančné vzdelávanie. Bez podporných aktivít by boli úplne vylúčení zo vzdelávacieho procesu. Tlak na rodičov detí, ktorí navyše čelia existenčným problémom je príliš veľký. Mnohé rodiny sa tak ocitajú v náročnej situácií.

Komunitné centrum Ulita preto vytvára bezpečný priestor na bratislavskom sídlisku Kopčany, kde ponúka služby pre deti, mladých ľudí a ich blízkych dospelých. Deťom v predškolskom veku pomáhajú získať zručnosti potrebné na vstup do školy. Školákom pracovníci pomáhajú v príprave na vyučovanie. Pomoc je založená na individuálnom prístupe, ktorého základom je podporujúci vzťah. Počas obdobia zatvorených škôl deti zameškali množstvo učiva, ktoré im pracovníci pomáhajú dohnať. Zároveň odborný tím ponúka možnosť poradenstva a podpory pre rodičov a pomáha tak predchádzať krízovým situáciám alebo ich prehlbovaniu.

Pre Ulitu je dôležité, aby aktivity deťom prinášali istotu a stabilitu, ktorá im v živote často chýba. Preto je dôležité zabezpečiť kontinuitu a pravidelnosť služieb, čo sa Ulite aj vďaka podpore úspešne darí už od roku 2004. Dôležitým princípom je nízkoprahový prístup, ktorý minimalizuje požiadavky a robí služby finančne a fyzicky dostupnými. Ťažisko projektu je postavené na aktivitách podľa potrieb a záujmov detí.