5 spôsobov ako overiť pravosť verejnej „pokladničkovej“ zbierky

V predvianočnom období sa v uliciach či obchodných centrách môžete stretnúť so zvýšeným počtom ľudí, ktorí zbierajú peniaze na dobročinné a charitatívne účely. Môže sa však stať, že peniaze, ktoré darujete, sa nedostanú do správnych rúk. Ako teda pomáhať, a nenechať sa pri tom „dobehnúť“? Na to, aby ste zistili, že nejde o podvodníkov, ale o serióznu zbierku, stačí skontrolovať niekoľko znakov:

  1. Označenie dobrovoľníkov

Organizácia, ktorá realizuje zbierku, má povinnosť zo zákona zabezpečiť jednotné označenie osôb, ktoré peniaze zbierajú. Dobrovoľníci môžu mať rovnaký odev (tričko, šiltovka, vesta,…) s logom organizácie či zbierky, ale napríklad aj špeciálny zbierkový odznak či visačka s označením dobrovoľníkov. Dôležité je, aby v rámci jednej zbierky boli označené všetky skupiny dobrovoľníkov rovnako.

  1. Označenie pokladničky

Každá pokladnička, do ktorej sa chystáte vhodiť vaše peniaze, musí byť riadne označená. Podľa zákona o verejných zbierkach by ste na nej mali nájsť tieto údaje:

 

– názov organizácie

– nápis „Verejná zbierka“

– registrové číslo zbierky

– názov správneho orgánu, ktorý zbierku zapísal do registra zbierok

– evidenčné číslo pokladničky (ak je pokladničiek v rámci zbierky viac)

 

  1. Web uvedenej organizácie

Organizácia je povinná informovať o realizovaní zbierky na svojom webe. Preto ak máte podozrenie na podvodne vykonávanú zbierku, môžete to overiť priamo na stránke organizácie. V dnešnej dobe moderných technológií a dostupného internetu je to otázka niekoľkých sekúnd.

  1. Register zbierok

Keď už budete online, zbierku si môžete „preklepnúť“ aj v registri zbierok. Podľa platnej legislatívy sa môže zbierka realizovať až po tom, čo ju Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zapíše do tohto registra. Zbierku v ňom môžete vyhľadať podľa viacerých kritérií – najľahšie podľa registrového čísla zbierky (nájdete ho na pokladničke) a názvu zbierky, ktorý by ste mali nájsť aj na webovej stránke organizácie. Register zbierok je prístupný na internete a spravuje ho MV SR: http://www.vs.sk/vz/ 

  1. Organizácia, ktorá zbierku zastrešuje

Ak máte stále pochybnosti o platnosti zbierky, obráťte sa priamo na organizáciu, pod ktorú má uvedená zbierka patriť.

11. novembra dobrovoľníci zo všetkých kútov Slovenska vyjdú do ulíc s pokladničkami Hodiny deťom. Príspevkom do tejto zbierky podporíte užitočné a overené projekty, ktoré pomáhajú meniť Slovensko na lepšie miesto pre deti.