Aby deti nemuseli odísť z rodiny

Komu spolu pomáhame? Pomáhame aj rodičom zvládnuť krízu a zlepšiť svoje rodičovské zručnosti tak, aby deti nemuseli byť vyňaté z rodiny. Centrum v Žiline Náruč – Pomoc deťom v kríze je tu pre rodiny, v ktorých dochádza k zlyhaniu na strane rodiča. Rodiny sú krátkodobo ubytované v centre, kde sa im odborníci intenzívne venujú. Ide o rodiny, ktoré už dlhodobejšie sleduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom je zlepšiť rodinné prostredie do takej miery, aby deti mohli v rodine zostať.

Vďaka podpore nabral v júli projekt 3-mesačného pobytového programu pre celé rodiny konkrétne rozmery. Priestory, kde má vzniknúť nový byt pre rodiny a kancelária pre sociálnych pracovníkov, ktorí budú rodinám pomáhať je už v štádiu rekonštrukcie. Začali sa aj intenzívne práce na príprave programového manuálu. Veríme, že vďaka lepšej starostlivosti a väčšej pozornosti zo strany svojich rodičov budú deti môcť bezpečne vyrastať vo svojich rodinách.

Pomáhajme aj ďalej.