Daruj 2% z daní všetkým deťom na Slovensku, ktoré to potrebujú

V Nadácii pre deti Slovenska sa už viac ako 20 rokov snažíme o to, aby sa deti na Slovensku mali lepšie. Robíme to prostredníctvom grantových programov, vzdelávacích aktivít či našich nadačných fondov a verejnej zbierky Hodina deťom.

Prečo sú pre nás 2% dôležité? Môžeme nimi zabezpečiť chod našej nadácie v nasledujúcom roku, môžeme si vďaka nim dovoliť robiť viac aktivít, ktoré deťom pomáhajú a investovať do projektov, ktoré majú zmysel. Vďaka 2% môžeme zvyšovať povedomie o témach ako je zdravie detí, vzdelávanie, vytváranie komunít priateľských k deťom a mladým ľuďom, či učiť deti ako sa v online prostredí cítiť a správať bezpečne.

Ak ste sa rozhodli darovať nadácii svoje 2% zo zaplatených daní, môžete tak urobiť týmto spôsobom:

Ak ste zamestnanec, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ*

 1. Do 15. februára (dá sa aj neskôr) môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto potvrdenia si zistíte dátum a vypočítate:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane
  2. alebo 3% v prípade, že ste v minulom roku odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník a máte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. To získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali. 
 4. Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšete do tlačiva Vyhlásenie, ktoré si môžete predvyplnené stiahnuť tu. Pod vyplnenými údajmi môžete odškrtnúť políčko súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu.
 5. Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte osobne alebo poštou do 30. apríla 2019 na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. 

S poukázaním 2% z daní je spojených aj niekoľko formálnych podmienok:

 1. ak sú tlačivá na jednom liste papiera vytlačené obojstranne, aj Vyhlásenie, aj Potvrdenie o zaplatení dane, musia byť vyplnené.
 2. ak sú tlačivá vytlačené zvlášť na dvoch listoch papiera, musia byť zvlášť vyplnené. 

Čo to znamená? List papiera, na ktorom bude vytlačené a vyplnené Vyhlásenie a na druhej strane bude vytlačené a nevyplnené Potvrdenie, aj keď ho vyplnené priložíte zvlášť, je neplatný a Vaše 2% nebudú poukázané. Pri obojstrannej tlači musia byť obe strany vyplnené a takto podané.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

 1. Vypočítajte si:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane
  2. alebo 3% ak ste v roku 2018 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín. Od ogranizácie, v ktorej ste dobrovoľnícky pracovali, získate Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 2. Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšete do tlačiva daňového priznania spolu s údajmi o prjímateľovi:
  Obchodné meno:
  Občianske združenie Hodina deťom
  Sídlo: Heydukova 2139/3, 811 08 Bratislava
  Právna forma: občianske združenie 
  IČO: 318 08 212
  Pod vyplnenými údajmi môžete zaškrtnúť políčko – súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu.
 3. Riadne vyplnené Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade, že chcete poukázať 3% z dane, priložte k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ak ste právnická osoba a želáte si poukázať 1% (alebo 2%) z daní

 1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – vyplní v časti IV. kolónku 3.  
 2. Ak právnická osoba darovala v roku 2018 (a aj počas roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať celé 2% z dane.
 1. Vypočítajte si Vaše 1% (alebo 2%) z daní z príjmov právnickej osoby za rok 2018. Z výslednej sumy môžete v prospech nadácie poukázať aj menej ako 1% (alebo 2%). Podmienkou je minimálna suma 8 eur na jedného prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní Časť IV. sú uvedené kolonky na poukázanie 1% (alebo 2%) z dane v prospech prijímateľa. V daňovom priznaní potrebujete uviesť:
  Obchodné meno: Občianske združenie Hodina deťom
  Sídlo: Heydukova 2139/3, 811 08 Bratislava
  Právna forma: občianske združenie
  IČO: 318 08 212
  Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám Vy zaslali svoje 1% (alebo 2%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte osobne v lehote alebo zašlite poštou (štandardne do 30.3.2018) na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

andrejAndrej Mesároš
finančný manažér
+421904 702 662
andrej@nds.sk.

 

dakujeme