Hodina deťom hľadá kolegyňu / kolegu do tímu

Do Hodiny deťom hľadáme novú šikovnú a príjemnú kolegyňu / nového šikovného a príjemného kolegu. Jej / jeho náplňou práce bude starostlivosť o zbierku v uliciach a ďalšie darcovské nástroje tak, aby efektívne prispievali k nášmu cieľu – pomáhať deťom na Slovensku. Tak, aby vhodne reagovali na potreby a očakávania darcov, vyjadrovali naše hodnoty a priniesli finančný výnos a iné benefity do zbierky Hodina deťom.

Nástup: dohodou, čím skôr 🙂
Rozsah agendy: full-time

O pozícii manažérky / manažéra zbierok:

K čomu prispieva:

 • Realizuje jednu z vlajkových lodí zbierky Hodina deťom a tak zvyšuje jej viditeľnosť, poznateľnosť a lovebrand
 • Pomáha budovať komunitu podporovateľov a darcov
 • Prináša dobrý obraz o Hodine deťom do svojich vzťahov s partnermi a dodávateľmi
 • Posúva projekt dopredu
 • Zvyšuje výnos do finančnej zbierky, vďaka čomu zvyšuje počet podporených projektov

Čo sú jej / jeho úlohy a kompetencie:

 • Zastrešuje a riadi projekt zbierky v uliciach
  • realizuje zbierku v uliciach, komunikuje so zapojenými organizáciami a partnermi, zodpovedá za čerpanie a úpravy rozpočtu, zabezpečuje starostlivosť o zapojené organizácie a partnerov, pripravuje analýzu a vyhodnotenie zbierky, rozvíja projekt
 • Zastrešuje a zabezpečuje realizáciu ďalších darcovských nástrojov, pripravuje podklady k ich vyhodnoteniu a návrhy na rozvoj
 • Navrhuje a zabezpečuje starostlivosť o darcov a podporovateľov HD
 • Koordinuje aktivity firemných dobrovoľníkov v rámci zbierkových aktivít
 • Sleduje trendy a inšpirácie v oblasti darcovstva, zbierkových nástrojov a práce s darcami, pripravuje návrhy na ich vhodné  zapracovanie a následne ich realizuje
 • Zabezpečuje dobrovoľníkov alebo platených pracovníkov na aktivity spojené s realizáciou zbierkových a darcovských nástrojov a eventov
 • Participuje na rozvoji celého projektu a verejnej zbierky Hodina deťom
 • Participuje na ďalších sprievodných aktivitách projektu a verejnej zbierky Hodina deťom

Čo využije pri svojej práci:

 • samostatnosť – schopnosť rozhodovať sa, prioritizovať a niesť zodpovednosť
 • analytické a kreatívne myslenie – orientácia na to, aby sa projekt zlepšoval, aby sa zvyšovala efektivita a prinášali nové funkčné nápady
 • efektívny time-management spojený so schopnosťou flexibilne reagovať
 • zameranie na darcov a partnerov (a.k.a. “customer“ service)
 • angličtinu (inšpirácie zo zahraničia, webináre, …)
 • orientáciu v práci v online svete; vie využívať (alebo sa naučiť využívať) relevantné online tools
 • prácu s tabuľkami a prezentáciami

Priebeh výberového procesu:

Ak chcete byť súčasťou nášho tímu, napíšte nám pekný email a pripojte svoj životopis. Všetko pošlite na adresu lucia@nds.sk do piatka, 16.2.2018. Vybraných záujemcov pozveme na osobné stretnutie v druhej polovici februára do našich nadačných priestorov na Heydukovej 3 v centre Bratislavy.

Za pomoc a pro bono konzultácie v rámci celého výberového procesu ďakujeme skvelým dámam zo spoločnosti Exact Recruitment (http://www.exact-recruitment.sk).