Hodina deťom je aj v Košiciach

Kto pomôže deťom na Slovensku? O podporu z grantového programu Hodina deťom žiada 143 projektov. Pošlite SMS s textom KE na číslo 800 a dokážte, že Košičanom záleží na budúcnosti detí.

Čo sa zmení, ak Hodina deťom podporí projekty z Košíc:

Deti a rodičia z náhradných rodín získajú zázemie a vzájomnou spoluprácou predídu možným krízam

Mladí ľudia rozvinú kritické myslenie, kreativitu, schopnosť argumentovať, improvizovať, logicky myslieť a vecne riešiť problémy

Mladí so zdravotným postihnutím vytvoria videodokumenty, v ktorých priblížia svoj svet verejnosti

Deti zabojujú so stresom a školskou záťažou prostredníctvom rovesníckej internetovej poradne a spoločnými aktivitami s rodičmi

Vznikne klubovňa, kde deti a rodičia, ktorí riešia svoju zlú sociálnu situáciu, budú môcť rozvíjať talenty a záujmy prostredníctvom neformálneho učenia sa

Vznikne prázdninová filmová škola

Mladí ľudia sa naučia ako predchádzať rasizmu a rešpektovať druhých

Minulý rok Hodina deťom pomohla deťom v Košiciach takto:

Vďaka projektu Facebook – facelooka n.o. Miesto pod Slnkom sa 11 až 14-ročné deti zo sociálne znevýhodneného prostredia spoznali základy rešpektujúcej komunikácie a výrazy známe zo sociálnych sietí ako „online, like, accept, share, event“ sa naučili tlmočiť do reálnych medziľudských vzťahov.

Nevyhli sme sa ani citlivým a kontroverzným témam. OZ Pomocná ruka pomohlo mladým ľuďom, ktorí berú drogy, prípadne pracujú v pouličnom sexbiznise predchádzať zdravotným komplikáciam a šíreniu prenosných chorôb. Tiež im pomohol prekonať psychické a sociálne komplikácie pri ich zaradení do spoločnosti.

Budúce zdravotné sestry formovali svoje kompetencie a zručnosti. Prostredníctvom zážitkových skupín spoznali svoje hranice pri práci s inými ľuďmi a naučili sa, ako si udržať nadšenie a predísť syndrómu vyhorenia. Pomohli im v tom odborníčky z Centra Mokosha.

Mladí ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím sa naučili lepšie formulovať svoje postoje, názory a získali pocit určitej dôležitosti. V Detskom klube zdravotne postihnutých detí a mládeže vytvorili internetový časopis „Tvorme svoj svet“, ktorý im slúži ako nástroj na zviditeľnenie ich potrieb v spoločnosti.

Zakúpenie technických pomôcok a psychodiagnostických nástrojov umožnilo Svetielku pomoci rozšíriť služby detského mobilného hospicu. Vďaka tomu môže poskytovať pomoc viacerým deťom, ktoré tak môžu byť v poslednej fáze života so svojimi blízkymi v domácom prostredí.

Za to všetko patrí našim darcom veľké ĎAKUJEM! Pridajte sa k nim aj vy. Pomôcť deťom je jednoduché. Ukážte Slovensku, že Košičania sú štedrí! Pošlite SMS s textom KE na číslo 800 a pomôžete deťom.