Hodina deťom otvára 22. ročník

Tak ako v uplynulých rokoch, aj v 21. ročníku bude Hodina deťom nasledovať svoje základné posolstvo – pomáhať deťom a mladým ľudom, ktorí to potrebujú. Aj pod vplyvom aktuálnych spoločenských udalostí sa však Hodina deťom rozhodla zúžiť tému zamerania a podporiť organizácie, ktoré primárne pomáhajú deťom v krízových situáciách a akútnom ohrození. Vďaka týmto zmenám dokáže Hodina deťom podporiť dané subjekty väčšou sumou tak, aby dopad ich činnosti bol ešte zásadnejší. Jednoducho povedané, spolu s Hodinou deťom tak dokážu oveľa viac. Toto rozhodnutie pramení z dlhoročných skúseností Nadácie pre deti Slovenska v oblasti tretieho sektora, spolupráce s odborníkmi z mnohých oblastí a podrobnej analýzy potrieb organizácií pracujúcich s deťmi na Slovensku. Rovnako však z presvedčenia, že čím konkrétnejšie bude zameranie pomoci, tým bude táto pomoc efektívnejšia.

Finančné prostriedky 21. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom vyzbierané do 31. mája 2020, rozdelí nadácia do všetkých regiónov a na také projekty, ktoré pomáhajú riešiť aktuálne problémy a potreby detí a mladých ľudí na Slovensku.

Kto môže  žiadať o grant

O podporu z verejnej zbierky Hodina deťom môžu žiadať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb), samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva.

Ako žiadať o grant

Podávanie žiadosti o príspevok z grantového programu Hodina deťom 21. ročník je možné len cez ONLINE APLIKÁCIU. Pozor! Vyberte program nazvaný „Hodina deťom 2020_21. ročník“. Žiadosti zaslané iným spôsobom nebudú akceptované.

Všetky informácie o grantovom programe sú zhrnuté v dokumente Grantové podmienky  alebo na stránke programu. Môžete využiť aj pomocný formulár.

Základné dátumy

27.apríl 2020 – 18.máj 2020: príprava a odosielanie projektov / žiadostí o príspevok
máj 2020 – jún 2020: hodnotiaci proces + rozhodnutie SR NDS
jún 2020: vyhlásenie výsledkov GP Hodina deťom 21.ročník
júl 2020 – marec 2021: realizácia schválených projektov / priebežné správy
do 15 dní od ukončenia projektu – odoslanie záverečných správ a vyúčtovanie čerpania príspevku

Kontaktná osoba:

Karin Vaňatková – karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02 – 5263 6471, +421 901 708 229