Hodina deťom v uliciach už dnes!

Teraz je čas pomôcť deťom. Viac ako 3000 dobrovoľníkov vyšlo do ulíc so žltými pokladničkami, aby každému, kto prispeje do zbierky Hodina deťom pripli odznak s našim maskotom – Hugom.

Vyzbierané peniaze Nadácia pre deti Slovenska prerozdelí medzi projekty užitočné pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. O tom, ktoré to budú, každý rok rozhodujú viacerí regionálni hodnotitelia, odborníci na problematiku detí a mladých ľudí.

zbierka
Kampaň podporili známe osobnosti. Foto: Adam Suchánek

V minulom roku Hodina deťom podporila 41 projektov rozdelených do 4 oblastí pomoci: Dieťa a jeho rodina, Dieťa  a jeho škola, Dieťa a jeho starosti a Dieťa a jeho radosti.

Príkladom podporenej organizácie je napríklad OZ Ichtys a jeho projekt „Ideme na nové miesta“. Združenie tak vďaka podpore rozšírilo svoju pôsobnosť aj do mestských častí Dúbravka a Lamač, kde doteraz chýbala sociálna infraštruktúra venujúca sa deťom  a mladým ľuďom.


Zbierku v uliciach podporil aj strieborný medailista – Matej Beňuš. 

Medzi podporenými projektmi nájdete aj „Zelený svet“, ktorý realizuje Špeciálna škola vo Veľkom Krtíši alebo napríklad projekt „Usilovný mravček komunikuje“, ktorý realizuje Špeciálna materská škola vo Vranove nad Topľou.

Tu vďaka podpore Hodiny deťom vytvorili stimulačný program, ktorý prispieva k podpore pozitívneho emocionálneho vývoja detí s viacnásobným postihnutím.


Marián Miezga pozýva na zbierku v uliciach. 

Všetky príbehy Hodiny deťom môžete sledovať v online aplikácii na stránke Nadácie pre deti Slovenska.

Veríme, že dnes si celé Slovensko nájde čas na to, aby pomohlo deťom. Každému, kto sa zapojí do zbierky patrí veľké ĎAKUJEM!

Zaujímavosti o zbierke

Dnes vyšli dobrovoľníci Hodiny deťom do ulíc už 10. krát
Nájdete nás vo viac ako 170 mestách a obciach Slovenska.
Do ulíc vyšlo viac ako 3000 dobrovoľníkov
Zbierku podporili aj známe osobnosti – Mária Čírová, Marián Miezga, Matej Beňuš, Tomáš Maštalír a Helena Krajčiová


Čas pomôcť deťom si našla aj Helena Krajčiová.