Hodina (statočným) deťom a ich (statočným) rodičom

Hodina deťom už 22 rokov pomáha deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Počas celej  existencie nášho grantového programu vždy pozorne sledujeme, aká je aktuálna situácia detí a mladých ľudí a hľadáme priestor, kde bude finančná podpora od našich darcov najzmysluplnejšia a najefektívnejšia.

Posledný rok, poznačený pandémiou Covid-19, naplno  odhalil mnohé oblasti, v ktorých Slovensko zlyháva v ochrane tých najzraniteľnejších – detí. Náš grantový program Hodina deťom dlhodobo pomáha deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Pandémia nám veľmi zreteľne ukázala, že sú to práve jednorodičovské rodiny, ktoré sú pre systém i spoločnosť akoby neviditeľné napriek tomu, s akými ťažkosťami sa potýkajú.

Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je na Slovensku ohrozená chudobou až polovica z takmer 168 tisíc domácností, ktoré pozostávajú z rodiča s nezaopatreným dieťaťom či deťmi. To je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rodinami s oboma rodičmi, pri ktorých počet ohrozených chudobou predstavuje 18 percent. V skutočnosti to predstavuje obrovský počet detí a ich rodičov, ktorí sa mesiac čo mesiac potýkajú s otázkami základného prežitia. Majú problémy zabezpečiť si finančné prostriedky na nákup potravín a úhradu nájomného, liekov, zdravotných pomôcok, oblečenia a školských potrieb, nehovoriac o mimoškolských aktivitách, táboroch, dovolenkách alebo vianočných darčekoch, ktoré sú pre takéto rodiny v podstate nedosiahnuteľné. To má za následok marginalizáciu detí v rámci ich kolektívov, depresívne a panické stavy ako u rodičov a tak i detí, nehovoriac o tom, že takýto model prežívania je mimoriadne ťažko udržateľný z dlhodobého hľadiska a často má za následok rozpad rodín, odlúčenie detí od rodičov a ich následné umiestnenie do ústavnej starostlivosti.

Rozhodli sme sa preto, že počínajúc aktuálnym ročníkom našej Hodiny deťom, chceme systematicky a dlhodobo pracovať na zmene v životoch takýchto detí a ich rodičov. Chceme im poskytovať dlhodobú finančnú, materiálnu a odbornú právnu pomoc. Chceme, aby mohli žiť spolu, spokojne a pokojne. Prostredníctvom nášho programu pomôžeme s financiami na zabezpečenie potravín a nákladov na bývanie, deťom uhradíme obedy v školách a škôlkach, voľnočasové aktivity, letné tábory a vianočné darčeky, prostredníctvom organizácii odbornú terapeutickú pomoc a zdravotné pomôcky. Rovnako chceme dať rodičom samoživiteľom možnosť podeliť sa navzájom o svoje príbehy a skúsenosti, verejnosti chceme umožniť nahliadnuť do problematiky jednorodičovských rodín a všetkým dať možnosť pomôcť, ak pomôcť chcú a môžu.

Organizácie pracujúce so skupinou jednorodičovských rodín môžu žiadať o podporu prostredníctvom aplikácie na našej webovej stránke tak, ako v uplynulých rokoch. Prečítajte si grantové podmienky programu. Detailne informácie pre individuálnych žiadateľov zverejníme čoskoro. Sledujte preto www.hodinadetom.sk alebo náš profil na Facebooku a Instagrame.