Hugo v modrom k Svetovému dňu povedomia o autizme

Dnes je Svetový deň povedomia o autizme, ktorý OSN prvý raz vyhlásila v roku 2007. Autizmus je celoživotné postihnutie a jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu. Vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého a jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom. Tento deň je určený na pomoc osobám s autizmom, na zvýšenie povedomia o tomto ochorení v celej spoločnosti, rozširovať informácie týkajúce sa dôležitosti včasnej diagnózy a skorého zásahu.

Pred približne rokom Autistické centrum Andreas n.o. zorganizovalo seminár Dieťa s Aspergerovým syndrómom v materskej škole, cieľom ktorého bolo oboznámiť učiteľov, psychológov a ďalších odborných zamestnancov škôlky s prejavmi a výchovno-vzdelávacími potrebami detí s Aspergerovým syndrómom, prípadne vysokofunkčným autizmom, a poskytnúť informácie, ktoré povedú k úspešnej integrácii týchto detí v škôlke, ako aj k ich ďalšiemu začleneniu v rámci školského systému na základných a stredných školách. Fotografiu sme vybrali z archívu projektov podporených aj z Vašich príspevkov na #GrantovyProgram #HodinaDetom. Viac: goo.gl/H8zgdn
 
576199d8d8e2d080f1083cc4

Aj Vy môžete podporiť tento deň aspoň symbolicky tým, že sa oblečiete do modrého. Finančná podpora 4€ prostredníctvom SMS na číslo 800 poputuje na projekty Grantového programu Hodina deťom. Ďakujeme!