Kto pomôže deťom v Prešove?

16. ročník zbierky Hodina deťom sa blíži k záveru. Nastáva čas, keď sa vyberajú prihlásené projekty, ktoré Hodina deťom podporí. Aby sme mohli pomôcť čo najviac deťom, potrebujeme vašu pomoc. A veríme, že ju nájdeme aj u Prešovčanov. Stačí, ak pošlete SMS s textom PO a do zbierky prispejete sumou 4 eurá.

Čo sa zmení, ak Hodina deťom podporí projekty z Prešova:

Deti zo sociálne slabých rodín budú rozvíjať svoju kreativitu na letnom tábore

Zážitkový a terapeutický letný tábor a divadlo pomôžu deťom, ktoré stratili blízkeho človeka, postupne sa vyrovnať s touto stratou a vrátiť sa späť do reálneho života.

Rómski stredoškoláci získajú know-how a zapoja sa do dobrovoľníckych aktivít

Vzniknú terapeutické dielničky pre deti so zdravotným znevýhodnením

Ako Hodina deťom minulý rok pomohla v Prešove

Rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami našli pomoc v novom Centre včasnej starostlivosti. Jeho pilotnú prevádzku spustilo OZ Barlička. Výška podpory: 5845 eur

Deti a mladí ľudia, ktorí čelia ťažkým životným situáciám cez „hru na radosť“ zmenili svoj životný postoj a nazeranie na problémy, s ktorými sa stretávajú. Výška podpory: 5728,90 eur

OZ MyMamy pomohlo deťom žijúcim v konfliktom prostredí zrekonštruovať vzťahy s ich matkami. Podarilo sa im to prostredníctvom špecifického terapeutického programu. Výška podpory: 4300 eur

Mladí ľudia v žiackych školských radách si zvolili 10 „ambasádorov mladých“. Mladí lídri si vycibrili komunikačné a prezentačné zručnosti, a na zaujímavých podujatiach získali nové skúsenosti. Výška podpory: 3 480 eur

Spojená škola v Prešove vytvorila pre žiakov so zdravotným znevýhodnením Snoezelen miestnosť. Pobyt v tejto miestnosti podporuje rozvoj osobnosti žiaka v oblasti vývinu – jeho vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu a motoriku. Výška podpory: 2896,23 eur

Za to všetko patrí našim darcom veľké ĎAKUJEM! Pridajte sa k nim aj vy. Pomôcť deťom je jednoduché. Ukážte Slovensku, že Prešovčania sú štedrí! Pošlite SMS s textom PO na číslo 800 a pomôžete deťom.