Linka detskej istoty zaznamenáva priemerne 270 kontaktov denne

Prinášame vám krátke rozhovory s organizáciami, ktoré sme jednorazovo podporili v korona kríze v rámci programu Hodina deťom. Aj vy môžete prispieť k tomu, aby sme dokázali podporiť viac dôležitých organizácií, ktoré teraz pomáhajú deťom v kríze. Dnes sme sa rozprávali s Táňou Ivanič-Rybanskou z Linky detskej istoty.

S čím sa v týchto dňoch ako organizácia najčastejšie potýkate?

Autentické potreby a situácie zo sveta detí a mladých ľudí, napĺňajú každodennú prácu Linky detskej istoty. Je úplne prirodzené, že deti a mládež reagujú denne aj na aktuálne dianie v spoločnosti. V posledných týždňoch našu Linku intenzívne kontaktujú deti a mladí ľudia ale i dospelí s obavami zo šírenia sa epidémie Koronavírusu a jej následkami.

Deti a mladí ľudia nám stále telefonujú aj s témami, ktoré riešia celoročne, teraz sú ale ich problémy kvôli súčasnej krízovej situácii často oveľa naliehavejšie. Po odkonzultovaní svojho problému väčšinou postupne prejdú na tému koronavírusu, ktorá sa teraz objavuje až v 90 percentách hovorov na 24/7 non-stop bezplatnej a anonymnej Linke pomoci pre deti a mládež 116 111. Máme tak priestor hovoriť s nimi nielen o ich pocitoch či obavách, ale aj o dôkladnej prevencii pred týmto vírusom, a tiež poskytnúť deťom a mladým ľuďom primerané informácie.

Čo pre vás táto jednorazová podpora znamená?

Táto podpora pomôže Linke detskej istoty, n. o. operatívne dofinancovať zabezpečovanie krízového fungovania 24/7 non-stop bezplatnej a anonymnej Linky pomoci pre deti a mládež 116 111 ako i našej on-line poradne na www.ldi.sk s celoslovenskou pôsobnosťou, a všetkého čo s ich prevádzkou súvisí.

V bežnej prevádzke nemáme zväčša financie na zabezpečenie potrebného počtu poradcov, ktorý by plne zodpovedal dopytu volajúcich detí a mladých ľudí. V súčasnej náročnej krízovej situácii počet kontaktov ešte stúpol a získavanie financií je oveľa náročnejšie. Preto pomoc z Nadácie pre deti Slovenska prišla v pravej chvíli.

Linka detskej istoty zaznamenáva ročne 100 000 kontaktov, čo je v priemere cca 270 kontaktov denne a žiaľ cca 100 kontaktov denne nestihneme riešiť, pretože nemáme financie na zabezpečenie viac poradcov a telefonických klapiek. V náročnej situácii akú zažívame teraz, počet hovorov na našu Linku pomoci pre deti a mládež stále stúpa.

Prečo podľa vás treba pomáhať deťom a mladým ľuďom?

Činnosť Linky detskej istoty je založená na dodržiavaní a napĺňaní Dohovoru o právach dieťaťa. Deti a mladí ľudia sú zraniteľnejší ako my dospelí a v ohrozujúcich záťažových situáciách, akou je i súčasná pandémia sa ich krehkosť výrazne zvyšuje. Počas krízy je normálne, že sa môžu cítiť smutne, vystresovane, zmätene, vystrašene, nahnevane alebo ohrozene a je tiež prirodzené, že majú veľa otázok – aj preto potrebujú bezpečný komunikačný priestor.

Zabezpečovanie fungovania linky pomoci pre deti a mládež Slovenska je dôležité aj preto, aby sa mali na koho obrátiť kedykoľvek, keď sa potrebujú s niekým porozprávať, alebo keď potrebujú radu odborníka či pomoc v situáciách, ktoré sú veľmi náročné, ako je smrť blízkej osoby, rozvod rodičov, násilie v rodine, týranie, zneužívanie, rôzne krízové situácie, závislosti, šikanovanie a kyberšikanovanie i nešťastná láska, pretože tieto všetky dokážu riadne potrápiť, môžu viesť k sebapoškodzovaniu alebo vážnym psychickým problémom.

Za to, že sme mohli podporiť túto organizáciu vďačíme aj naším partnerom PEPCO Slovensko a BILLA Slovensko. Ďakujeme.

———————
📞 Linka detskej istoty (LDI) prevádzkuje 📞
116 111 – Linka pre deti a mládež – 24/7 non-stop, bezplatne, anonymne, pre celé Slovensko
116 000 – Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti – 24/7 non-stop, bezplatne, anonymne, pre celé Slovensko
Linka detskej istoty prevádzkuje tiež:
Sociálno-právnu poradňu LDI – každý štvrtok a v sobotu od 13:30 do 19:30 h
Rodičovskú poradňu LDI – každú stredu od 13:30 do 19:30 h
Online poradňu LDI cez: www.ldi.sk a www.pomoc.sk