O pomoc Hodinu deťom žiada 35 projektov z Bratislavy

Mnohé z prihlásených projektov Hodina deťom podporuje dlhodobo. SMS-kou s textom BA na číslo 800 nám môžete pomôcť podporiť ich čo najviac aj tento rok.

Čo sa zmení, ak Hodina deťom podporí projekty z Bratislavy:

Zvýši sa počet vyškolených dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi

Rozšíri sa ponuka nízkoprahových služieb

Deti a mládež z detských domovov budú lepšie pripravené na budúcnosť a osamostatnenie sa

Deti zažívajúce násilie v rodinu nájdu útočisko a priestor na svoj rozvoj

Deti a mladí so zrakovým postihnutím si zlepšia svoj životný štýl prostredníctvom netradičných športov

Minulý rok Hodina deťom pomohla deťom v Bratislave takto:

Deti a mladí ľudia v topánkach i na kolesách rozvíjali tvorivosť, zmysluplne trávili svoj čas a rozvíjali zručnosti pri organizovaní aktivít a vzájomnej rovesníckej pomoci. Pomohla im pri tom Mládež ulice.

Podporili sme integráciu detí s autizmom v bežnej škole. Autistické centrum Andreas sprístupnilo autizmus komunite školákov prostredníctvom zážitkových aktivít.

Mladí, s ktorými mnohí už stratili trpezlivosť, na ktorých iní často zabúdajú a na ktorých spoločnosť pozerá „cez prsty“ dostali pomocnú ruku od OZ Odyseus.

Občianske združenie ICHTYS sa zameralo na formovanie dobrovoľníkov, na ich vzdelanie, kvalifikáciu a osobnostný a sociálny rast. Vďaka dobrovoľníkom môže združenie realizovať nízkoprahové aktivity a ďalej rozvíjať osobnosti detí a mladých ľudí.

Deti, ktoré vo svojej rodine zažili násilie alebo komplikovaný rozvod rodičov, získali priestor, kde sa cítia bezpečne, môžu rozvíjať svoje schopnosti a cítiť viac radosti. V skupine zameranej na arteterapiu, biblioterapiu či dramatoterapiu im ho poskytla Pomoc ohrozeným deťom.

Prostredníctvom internetového poradenstva a krízovej intervencie IPčko zvýšilo prevenciu a elimináciu sociálno-patologických javov ohrozujúcich dnešnú mladú generáciu.

Mladí ľudia, ktorí prišli do amatérskeho súboru ako tínedžeri, učili sa hrať, spievať, dirigovať, hrať scénky, fotiť, ozvučovať sa naplno zapojili do vedenia súboru a jednotlivých programových zložiek.

Vzniklo ihrisko čítania pre deti a dôležitých dospelých, ktorí im čítaním knižiek pomohli k získavaniu životných, sociálnych zručností a osobnostnému rastu.

Podoprili sme projekt, vďaka ktorému sa vedúce materských centier naučili pracovať deťmi s rôznymi poruchami, či zdravotnými problémami a ich rodičmi. Využili pri tom pedagogiku Márie Montessori.

Prostredníctvom projektu SOCIA – nadácie na podporu sociálnych zmien sme podporili aj oblasť včasnej intervencie pre rodiny a deti so zdravotným znevýhodnením vo veku 0 až 7 rokov.

Deti majoritnej a minoritnej skupiny (utečenci) sa zblížili vďaka interaktívnym stretnutiam a workshopom zameraným na hlbšie spoznávanie tradícií, zvyklostí, sviatkov a kultúrnych špecifík oboch skupín. Projekt zrealizovalo OZ Marginal.

Za to všetko patrí našim darcom veľké ĎAKUJEM! Pridajte sa k nim aj vy. Pomôcť deťom je jednoduché. Ukážte Slovensku, že Bratislavčania sú štedrí! Pošlite SMS s textom BA na číslo 800 a pomôžete deťom.