Podporíme viac ako 7000 detí na Slovensku

Necelý rok stačil ľuďom na to, aby pomohli viac ako siedmim tisíckam detí na Slovensku. Nadácia pre deti Slovenska prerozdelí takmer 165 tisíc eur na 41 projektov pre deti a mladých ľudí z výnosu 17. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom.

17. ročník Hodiny deťom trval od 1. augusta 2015 do 31. mája 2016. Čistý výnos zbierky je 164 420 eur. Do grantovej výzvy sa v 17. ročníku zbierky prihlásilo 143 organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi. Odborníci pôsobiaci v rôznych oblastiach práce s deťmi a mladými ľuďmi vybrali najlepších 41 projektov, ktoré nadácia zo zbierky podporí.

Najväčšie zastúpenie medzi podporenými projektmi majú tie, ktoré chcú rozvíjať vzťahy, úctu detí k sebe aj iným, rozvíjať tvorivosť a motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji i k práci v prospech iných.

„Záleží nám na rozvíjaní individuálneho potenciálu každého dieťaťa, či už je to dieťa bežné, zdravotne postihnuté, pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo je to dieťa mimoriadne talentované.“ povedala správkyňa nadácie, Dana Rušinová.

„Preto si ceníme každý dar, ktorý nám ľudia poskytnú. Každému, kto nás podporil patrí veľké ďakujem.“

„Podporili sme centrá, v ktorých deti v ťažkých životných situáciách nachádzajú útočisko. Pomáhame aj nízkoprahovým a detským klubom, vďaka ktorým môžu deti aktívne tráviť voľný čas a neostávajú odkázané samy na seba niekde na ulici.

A podporujeme napríklad i centrá včasnej intervencie, ktoré poskytujú odborné služby, pomoc a podporu rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi“, povedala Lucia Jakubíková, manažérka Hodiny deťom.

Pri rozdeľovaní financií nadácia využíva princíp regionálnej solidarity na základe počtu obyvateľov v daných regiónoch. Podporu tak získalo 11 projektov zo stredného Slovenska, 13 projektov z východného a 15 zo západného Slovenska. Okrem toho bude z výnosu zbierky podporený aj špecifický projekt OZ Mólo GOLD, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia spoločnosti o Goldenharovom syndróme a aktivity, ktoré pomáhajú deťom ohrozeným utečeneckou krízou.

Podporené projekty môžu darcovia sledovať v on-line aplikácii v reálnom čase na http://nds.nds.sk/stream/.

Prispieť do zbierky Hodina deťom môžete aj v jej 18. ročníku, ktorý sa začal 1. júna 2016. Možnosti pomoci nájdete na stránke Hodiny deťom http://hodinadetom.sk/chcem-pomoct.php. Najjednoduchšou formou je poslanie SMS správy v hodnote 4 eurá na číslo 800.

Zoznam podporených projektov

Región – Západné Slovensko                                                                    

Por.č Názov organizácie Názov projektu Mesto Schválená

suma

1 Odyseus Drogy medzi mladými Bratislava – Petržalka 6 000,00
2 občianske združenie Dlhovekosť Včelárski učni Vinosady 2 900,00
3 Centrum Koburgovo, n.o. Nová cesta do života Trnava 3 595,00
4 YMCA MZ NITRA Som dieťa, som osobnosť, prosím rešpektujte ma.. Nitra 2 604,00
5 Združenie STORM CIRkus – priestor pre teba Nitra 4 316,60
6 Centrum Slniečko, n.o. Pomôžme deťom so syndrómom CAN tráviť svoj voľný čas zmysluplne Nitra 4 075,00
7 Detský fond Slovenskej republiky Hrou k podpore a rastu v Mixáčiku Bratislava 5 000,00
8 Spojená škola internátna Braille v akcii Bratislava 4 2 646,00
9 Raná starostlivosť, n.o. Spoločnou rečou Bratislava 4 203,00
10 Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. Rodičovstvo bolí, keď nerozumiem svojmu dieťaťu Bratislava 5 995,00
11 Občianske združenie ICHTYS Ideme na nové miesta Bratislava 5 570,00
12 KASPIAN KASPIAN v novej lokalite Bratislava 4 000,00
13 Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus Zelená do života Smolenice 4 000,00
14 Materské centrum Včielka Mami, oci, poď sa so mnou hrať! Považská Bystrica 3 000,00
15 Slovenský skauting EduFest Bratislava 4 500,00
SPOLU 62 404,60