Pomôže Banská Bystrica deťom?

Hodina deťom v Banskej Bystrici už pomohla. Pomôžu teraz Banskobystričania Hodine deťom? Stačí poslať SMS s textom BB alebo Banska Bystrica a podporia ďalšie deti, ktoré chcú mať šťastné detstvo. Čo myslíte, budú štedrí?

Minulý rok Hodina deťom podporila sumou 3380 eur projekt Za jedno lano. Zrealizovalo ho banskobystrické Centrum dobrovoľníctva. Vďaka tejto podpore mohlo prostredníctvom dobrovoľníckych programov reagovať na špecifické potreby detí a rozvíjať ich zručnosti.

Podarilo sa zefektívniť spoluprácu medzi deťmi, rodičmi, učiteľmi a dobrovoľníkmi. To všetko prispelo k riešeniu problému, s ktorým sa Centrum dobrovoľníctva zaoberá dlhodobo – zlyhávanie rodičov a rodiny v ich základnom poslaní, nárast nefunkčných, rozpadávajúcich sa rodín.

Aktuálne prebieha zbierka 17. ročníka Hodiny deťom. Do konca mája môžete podporiť svojimi SMS projekty po celom Slovensku. Z Banskej Bystrice nám prišli žiadosti od 5 organizácií.

Čo sa zmení v Banskej Bystrici, ak sa Hodine deťom podarí vyzbierať peniaze na 143 projektov, ktoré žiadajú o grant:

  • vznikne komunitná škôlka, ktorá podporí vzťah medzi rodičmi a učiteľmi
  • vznikne Festival inklúzie, ktorého hlavným cieľom je podpora mladých ľudí s autizmom. „Pri správnom prístupe sa títo mladí ľudia vedia plnohodnotne začleniť do spoločnosti“, hovoria žiadatelia.
  • vznikne tábor, kde sa deti naučia viac o kultúre Rómov, budú rozvíjať svoj spevácky či tanečný talent
  • vznikne Vidiecky mládežnícky parlament, ktorý bude rozvíjať potenciál mladých ľudí z vidieka
  • lesný klub vdýchne život starej maringotke a deti budú môcť tráviť viac času v prírode

Hodina deťom sa vždy snaží podporiť projekty, ktoré pracujú s deťmi dlhodobo a snažia sa o to, aby deti mali šťastné detstvo. Prihlásené projekty prejdú výberovým konaním a len na vás záleží, akú sumu bude môcť Hodina deťom prerozdeliť.

Veríme, že Banskobystričanom záleží na budúcnosti detí. Pošlite SMS na číslo 800 s textom BB a ukážte celému Slovensku, že Vám záleží na našej budúcnosti.

Ďakujeme!