Spoločne pomáhame deťom

Počas uplynulého roka sme vďaka vám realizovali takmer 80 projektov po celom Slovensku.

Prečítajte si o niektorých z nich.

SPOLU TO ZVLÁDNEME

Jedným z najzásadnejších faktorov vo vývine dieťaťa je jeho rodina. V prípade zdravotne znevýhodnených deti, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť a o to väčšiu podporu od rodičov, je dôležité, aby mali aj rodičia k dispozícii niekoho, na koho sa môžu obrátiť. Len s dobrým podporným systémom môže celá rodina harmonicky fungovať.

„Sami sme rodičia nepočujúceho trojročného syna a cítime veľkú potrebu byť v téme aktívni a meniť veci k lepšiemu. Domnievame sa, že ak spojíme sily s odborníkmi a lekármi, môžeme dosiahnuť mnoho pre blaho detí, ale aj rodičov. Prajeme si, aby v dnešnej dobe už nikto nebol odsúdený na život v tichu a skrytosti,“ vysvetľujú organizátori projektu. 

Projekt „Spolu to zvládneme“ je zacielený na špecifickú skupinu – rómske deti so sluchovým postihnutím v predškolskom veku. Cieľom projektu je systematicky, metodicky a emocionálne podporovať rómskych rodičov, ktorým sa narodilo dieťa so sluchovým hendikepom. Roma Media informuje rodičov o potrebe včasnej intervencie detí a učí ich, ako kompenzovať poruchy sluchu načúvacím aparátom alebo kochleárnym implantátom.

DETI V PRÍRODE – OHROZENÝ DRUH

V dnešnej dobe sa deti v prírode stali ohrozeným druhom. Voľný čas skôr trávia doma, a aj keď technológie ako také pre deti nie sú zlé, vždy je potrebná rovnováha.

Pre zdravie, učenie a dobrý sociálny rozvoj detí je kľúčové tráviť čo najviac času vonku a hýbať sa. Byť v prírode, hoc aj bez štruktúrovanej hry, zato so zeleňou, vodou, blatom… to sú pre deti nové podnety. Poznatky o tom, ako môže deti a celú spoločnosť ovplyvniť podiel času, ktorý trávia vonku, OZ Tília posúva rodičom a učiteľom detí a učí ich, ako motivovať deti byť vonku.

„Chceme učiť deti o prírode pobytom v prírode,“ vysvetľuje združenie sídliace v Rajci. „Existuje veľa klinických štúdií a výskumov o tom, ako pobyt v prírode vplýva na fyzické a duševné zdravie dieťaťa, ale tiež na sociálny rozvoj a učenie. Svojím projektom chceme dostať viac detí von do prírody.“

KONÍČEK POMOCNÍČEK

Už niekoľkoročne podporovaný projekt OZ Hipoedu sa zameriava na poskytovanie hipoterapie pre mentálne a telesne postihnuté deti. Pohyb na koni pôsobí na deti rehabilitačne aj relaxačne. Starostlivosť o koňa a jazdenie prebiehajú na čerstvom vzduchu, preventívne pôsobia proti poruchám pohybového aparátu a prispievajú k pozitívnemu vzťahu detí a zvierat. Deti vnímajú koňa ako kamaráta, čo zvyšuje aj ich sebahodnotenie. Koník povozí každého bez rozdielu a to je pre deti dobrým príkladom, ktorý rozvíja úctu a ochotu pomáhať iným.

Ďakujeme za vaše príspevky, len vďaka vám dokážeme pomáhať deťom, ktoré to potrebujú. 

Jubilejný 20. ročník Hodiny deťom končí už 31. mája. Ešte stále máte šancu stať sa darcom a prispieť k lepšej budúcnosti detí na Slovensku. Vždy je správny čas pomôcť!