Až 26 rodín podporíme vďaka Komerční banke

V tohtoročnom prvom kole pomoci jednorodičom sa nám podarí poskytnúť pomoc viac rodinám, ako sme dúfali. Vďaka štedrému príspevku od Komerční banka môžeme podporiť ďalších 26 rodín. Spolu tak určite pomôžeme 66 jednorodičovským rodinám.

Pomoc bude zameraná na jednorodičov s deťmi do 18 rokov, ktorí sú ohrození chudobou, sociálnym vylúčením alebo riešia iné zložité životné situácie. Vybraným rodinám tak poskytneme pomoc vo forme jednorazového príspevku vo výške 400 eur.

Pomôžte nám podporiť ešte viac jednorodičovských rodín v núdzi

V tomto kole sa do výzvy zapojilo až641 jednorodičov so žiadosťou o jednorazový finančný príspevok. Každý jeden príbeh je silný, za každým príbehom je osamelý rodič alebo starý rodič s jedným alebo viac deťmi v núdzi. Mnohokrát za jednorodičovstvom stojí úmrtie partnera, útek pred agresorom, či uväznenie jedného z rodičov. Veľké množstvo jednorodičov je odkázaných len na príspevok od štátu, nakoľko ťažké diagnózy ich detí im nedovolia pracovať. Tieto rodiny sú tak skutočne odkázané na pomoc druhých. 

Pomôcť deťom jednorodičov môžete aj vy príspevkom na bit.ly/chcem-prispiet-online , na našom e-shope www.eshop.hodinadetom.sk alebo zaslaním SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800.