Darujte 2% z dane a pomôžte deťom z jednorodičovských rodín vrátiť bezstarostné detstvo

V minulom roku sme finančným príspevkom pomohli 100 jednorodičovským rodinám. V tomto roku chceme pomôcť ďalším deťom s jedným rodičom, ktorí sa ocitli v núdzi. Našim zámerom je dlhodobá podpora týchto detí s cieľom zvýšiť kvalitu ich životov. Vaše 2% nám pomôžu zabezpečiť túto pomoc a zároveň aj rozvoj nášho programu Hodina deťom.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%
IČO: 31808212
Právna forma: združenie 
Obchodné meno/názov: Občianske združenie Hodina deťom
Ulica:  Heydukova 3
Obec:  Bratislava
PSČ:    811 08

Ak ste sa rozhodli darovať nadácii svoje 2% zo zaplatených daní, môžete tak urobiť týmto spôsobom:

Ak ste zamestnanec, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ*

 1. Do 15. februára môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto potvrdenia si zistíte dátum a vypočítate:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane
  2. alebo 3% v prípade, že ste v minulom roku odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník a máte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. To získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali. 
 4. Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšete do tlačiva Vyhlásenie, ktoré si môžete predvyplnené stiahnuť tu. Pod vyplnenými údajmi môžete odškrtnúť políčko súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu.
 5. Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte osobne alebo poštou do 30. apríla 2023 na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. 

S poukázaním 2% z daní je spojených aj niekoľko formálnych podmienok:

 1. ak sú tlačivá na jednom liste papiera vytlačené obojstranne, aj Vyhlásenie, aj Potvrdenie o zaplatení dane, musia byť vyplnené.
 2. ak sú tlačivá vytlačené zvlášť na dvoch listoch papiera, musia byť zvlášť vyplnené. 

Čo to znamená? List papiera, na ktorom bude vytlačené a vyplnené Vyhlásenie a na druhej strane bude vytlačené a nevyplnené Potvrdenie, aj keď ho vyplnené priložíte zvlášť, je neplatný a Vaše 2% nebudú poukázané. Pri obojstrannej tlači musia byť obe strany vyplnené a takto podané.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

a) Potrebné tlačivá pre fyzickú osobu TYP A

b) Potrebné tlačivá pre fyzickú osobu TYP B

c) Dobrovoľník

Ak ste právnická osoba a želáte si poukázať 1% (alebo 2%) z daní

Právnické osoby môžu asignovať 2% z dane priamo v elektronickom systéme Finančnej správy. 

Ak sa rozhodnete svoje 2% darovať Občianskemu združeniu Hodina deťom, podporíte tak našu snahu systematicky pomáhať deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Ďakujeme!