Darujte vaše 2% deťom jednorodičov v krízovej životnej situácii

Rodičia samoživitelia musia často čeliť nástrahám spojeným s absenciou druhého príjmu. Ocitajú sa tak často na pokraji chudoby a je pre nich veľmi zložité zabezpečiť základné potreby svojich detí.

V minulom roku sme dokázali jednorazovým finančným príspevkom pomôcť 131 rodinám s jedným rodičom, v ktorých žije 279 nezaopatrených detí. Zároveň sme podporili 7 organizácií, ktoré pre jednorodičov a ich deti vytvárajú rôzne programy a služby. Podporené organizácie majú reálny vplyv na riešenie ťažkostí týchto rodín a pozitívne vplývajú na kvalitu ich života.

Vďaka vašim 2% dokážeme dlhodobo rozvíjať program Hodina deťom a kontinuálne pomáhať rodinám s jedným rodičom, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii.

STIAHNUŤ TLAČIVO


ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%
IČO:  31808212 (v tlačive sa zarovnáva sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne)
Právna forma:
združenie
Obchodné meno/názov: 
Občianske združenie Hodina deťom
Ulica: 
Heydukova 3
Obec: 
Bratislava
PSČ:   
811 08

TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2%

Daňové potvrdenie fyzických osôb typ A 2023
Daňové potvrdenie fyzických osôb typ B 2023
Potvrdenie o podaní DP fyzických osôb typ A 2023

Potvrdenie o podaní DP fyzických osôb typ B 2023
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby_1


+ Postup pre zamestnancov

 1. Do 15.02. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. V žiadosti o ročné zúčtovanie dane zaškrtnite políčko v oddiely VII. – žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. 
 2. Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie dane a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 3. Z potvrdenia si následne vypočítate:
 • 2% z vašej zaplatenej dane
 • alebo 3 % v prípade, že ste v minulom roku odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník a máte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. To získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.
 • Výslednú sumu (2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane) napíšte do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 • Obe tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa vášho bydliska.

+ Postup pre fyzické osoby

 1. Ak máte iba príjmy zo závislej činnosti vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP AElektronický formulárPotvrdenie o podaní daňového priznania TYP A, alebo ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP BElektronický formulárPotvrdenie o podaní daňového priznania TYP B. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby a riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

+ Postup pre právnické osoby

 1. Vypočítajte si 1,0% (2%) z vašej dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Vypočítané 1% (alebo 2%) z vašej dane z príjmov, môže právnická osoba rozdeliť najviac medzi 8 prijímateľov. Minimálna suma, ktorú PO môže poukázať jednému prijímateľovi je 8,-  €.
  POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať iba 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane.
 2. Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom iba elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie je preto potrebné odoslať prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania.

Ak sa rozhodnete svoje 2% darovať Občianskemu združeniu Hodina deťom, podporíte tak našu snahu systematicky pomáhať deťom z jednorodičovských rodín, aby aj oni mohli prežívať šťastné a bezstarostné detstvo.


V prípade akýchkoľvek otázok k 2% z dane vám veľmi rada pomôže naša finančná riaditeľka Gabika Zúbriková na gabika@nds.sk alebo 02/ 52 63 64 71

Ako môžete ešte pomôcť Hodine deťom:

PRAVIDELNÉ DARY Staňte sa našim pravidelným darcom – táto pomoc je pre naše aktivity kľúčová.

E-SHOP Návštevou nášho e-shopu podporíte deti, ktoré to potrebujú.