Dlhodobo pomáhame deťom jednorodičov. Kto to vlastne jednorodič je?

Hodina deťom už 24 rokov pomáha deťom, ktoré to potrebujú. Od roku 2021 sa zameriavame na pomoc deťom jednorodičov, ktorí prepadajú sociálnym systémom. Väčšina populácie si vôbec neuvedomuje, aké to majú títo rodičia v skutočnosti ťažké. 
 

Kto je jednorodič? 

Termín jednorodičovská rodina či jednorodič nie je zadefinovaný v zákone, čo výrazne sťažuje ich situáciu. Sú vnímaní ako bežní rodičia, a preto ani nevieme presne povedať, koľko jednorodičov na Slovensku máme a aj samotná pomoc pre takéto rodiny je zo strany štátu minimálna.  

Jednorodič je aktuálne vnímaný ako akýkoľvek iný rodič s rovnakými právami a aj povinnosťami a neprihliada sa na jeho komplikovanejšiu životnú situáciu. 
 

Komu pomáhame? 

V Hodine deťom sa pozeráme na tento problém komplexne. Preto pojem jednorodič rozširujeme a pomáhame najmä vtedy, ak ide o osamelého rodiča s dieťaťom/deťmi, starého rodiča, ktorému bolo dieťa/deti zverené do starostlivosti alebo o opatrovníka.  

Títo osamelí rodičia/starí rodičia/opatrovníci bývajú s nezaopatrenými deťmi v domácnosti, v ktorej nežije nikto iný a sú sami na celý jej chod.  

Preto ich pomenúvame ako jednorodič, rodič samoživiteľ či osamelý rodič.  

To, prečo sa z rodičov stali jednorodičmi, neriešime. Často je to odchod jedného z partnerov, rozvod, útek pred agresorom, úmrtie či uväznenie jedného z rodičov. 
 

Ako pomáhame jednorodičom 

Od roku 2021 môžu jednorodičia požiadať dvakrát ročne o jednorazový finančný príspevok vo výške 400 eur. Ten je určený hlavne ako pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb. V rámci jedného kalendárneho roka môžeme podporiť jednu rodinu s osamelým rodičom iba jeden raz. O rok sa však môže o pomoc uchádzať znovu. 

Od roku 2020 raz ročne podporujeme z prostriedkov verejnej zbierky organizácie, ktoré pre jednorodičov a ich deti vytvárajú rôzne programy a služby, ktoré majú reálny vplyv na riešenie ich ťažkostí a pozitívne vplývajú na kvalitu ich života. Medzi našich grantistov patria napríklad Centrum Slniečko, n.o., ktoré už 22 rokov pomáha detským obetiam násilia, či organizácia Kolobeh života, ktorá organizuje víkendové terapeutické pobyty pre deti a ich ovdovelých rodičov. Podporili sme aj občianske združenie ICHTYS poskytujúce komplexný systém pomoci a prevencie jednorodičovským rodinám, či občianske združenie Brána do života, ktoré svoju pomoc a služby sústreďuje na matky samoživiteľky. 

V roku 2022 sa nám, aj vďaka partnerom, donorom a súkromným darcom, podarilo pomôcť 394 jednorodičovským rodinám. Sto z nich dostalo jednorazový finančný príspevok 400 eur (spolu 40 000 eur). Väčšina z nich sa nachádza v krízovej životnej situácii a tento príspevok využili na nákup zimného oblečenia a potravín pre deti, hygienických potrieb a liekov. Financie však išli aj na vzdelávanie detí a ich školské pomôcky. Vďaka našim partnerom, Slovenskej sporiteľni a košickej rodinnej firme DUMAR, sme pred začiatkom školského roka 2022/2023 poslali 100 deťom zo 70 jednorodičovských rodín pomôcky do školy, ktoré si našli zabalené v novej školskej taške! Ďalších 150 jednorodičovských rodín dostalo pred Vianocami od Slovenskej sporiteľne 50-eurové poukážky na nákup potravín. Spoločnosť Pepco venovala iným 28 rodinám s jedným rodičom poukážky na nákup oblečenia vo svojich predajniach v hodnote 30 a 40 eur. Ďalších 16 rodín dostalo od DUMAR-u pod stromček spoločenské hry

Okrem toho sme sumou 55 870 eur podporili v júni 2022 sedem organizácií, ktoré pre jednorodičov a ich deti vytvárajú rôzne programy a služby, ktoré majú reálny vplyv na riešenie ich ťažkostí a pozitívne vplývajú na kvalitu ich života. Konkrétne ktoré organizácie získali grant, sa dozviete TU