Hodina deťom: Jednorodičia môžu opäť požiadať o jednorazový finančný príspevok 400 eur

Spustili sme tretie kolo pomoci pre deti z jednorodičovských rodín. Prostredníctvom grantového programu Hodina deťom (pre deti s jedným rodičom) podporíme predovšetkým jednorodičov s deťmi do 18 rokov, ktorí sú ohrození chudobou, sociálnym vylúčením alebo riešia iné zložité životné situácie.

Od stredy 12. októbra sa môžu jednorodičia opäť uchádzať o jednorazový finančný príspevok vo výške 400 eur. Ten je určený napríklad ako pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb ako sú potraviny či náklady na bývanie, hygienické, zdravotné a školské potreby, ale aj na zaplatenie voľnočasových aktivít či táborov pre deti. Žiadosti prijímame do nedele 30. októbra.

  • Ak ste rodič samoživiteľ, starý rodič alebo opatrovník, alebo poznáte takúto rodinu, ktorá by potrebovala pomoc, prihláste sa online TU, alebo im o tomto programe povedzte.

Pozor, v rámci jedného kalendárneho roka môžeme podporiť jednu rodinu iba jeden raz. Ak sme vás v roku 2022 ešte nepodporili (napríklad prostredníctvom jarného kola pomoci pre jednorodičov), formulár vyplňte TU. Kto získal finančnú podporu vo výške 400 eur na jar 2022, sa viac dozviete TU.

  • Pomôcť jednorodičom môžete už teraz. Ľubovoľnou čiastkou môžete prispieť online TU, alebo zaslaním prázdnej SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800. Jednorodičov môžete podporiť aj kúpou produktov na našom eshope: https://eshop.hodinadetom.sk/

Ako na žiadosť o jednorazový finančný príspevok

Aby ste zistili, či ste vhodným prijímateľom finančnej podpory z nášho grantového programu, podrobne si prečítajte naše grantové podmienky. Potom vyplňte online prihlasovací formulár TU a nezabudnite doň priložiť všetky potrebné prílohy – čestné prehlásenie a odporúčanie od organizácie alebo inštitúcie, ktorá túto rodinu pozná (môžu to byť napríklad pomáhajúce mimovládne organizácie, komunitné centrá, škola alebo samospráva). Žiadosť môže v mene rodiny takáto organizácia alebo inštitúcia aj vyplniť a podať, a môže byť aj prijímateľom finančných prostriedkov pre túto rodinu. Grantové podmienky, čestné prehlásenie aj odporúčanie od organizácie nájdete TU v sekcii Dokumenty.

Nezabudnite, žiadosť o jednorazový finančný príspevok musí byť spracovaná a podaná elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

  • Prečo potrebujeme od jednorodičov čestné prehlásenie aj odporúčanie od organizácie? Pretože je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme finančné prostriedky, ktoré získavame od našich darcov, prerozdelili transparentne a efektívne a dostali sa k deťom a rodinám, ktoré to naozaj potrebujú.

Kontaktná osoba

Konkrétne problémy a otázky pri vypĺňaní individuálnej žiadosti môžete konzultovať s našimi kolegyňami na e-mailovej adrese: nds@nds.sk (do predmetu správy napíšte konzultácia a názov programu Hodina deťom) alebo telefonicky na telefónnom čísle 0911 702 664 v stredu od 12:00 do 16:30, alebo vo štvrtok a v piatok od 9:00 do 16:30. 

Ako vyzerá hodnotiaci proces

Všetky prijaté žiadosti od jednorodičov podrobne prehodnotí odborná komisia v poradí, v akom ich od žiadateľov obdržíme do polnoci 30. októbra 2022. Výsledky o podpore v jesennom kole zverejníme v týždni od 7. novembra hneď po ich schválení Správnou radou Nadácie pre deti Slovenska.

Ak sa stanete prijímateľom individuálnej podpory, na vašu korešpondenčnú adresu vám zašleme dva originály darovacej zmluvy, z ktorých jeden je potrebné podpísať a poslať nám ho späť na adresu Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava. Keď od vás obdržíme podpísaný originál darovacej zmluvy, z grantového programu Hodina deťom vám zašleme finančnú podporu na vami uvedený účet v žiadosti o podporu. Zmluvný proces by sa mal konať v mesiaci november 2022.

Výsledky: druhé kolo pomoci jednorodičom na jar v roku 2022      

Jednorazovým finančným príspevkom 400 eur sme na jar 2022 pomohli 50 jednorodičovským rodinám z celého Slovenska, v ktorých žije 99 detí. Spolu sme medzi nich rozdelili 20 tisíc eur. Väčšina z nich sa nachádzala v krízovej životnej situácii a tento príspevok využila na zabezpečenie základných životných potrieb pre seba a svoje deti – teda na potraviny, náklady na bývanie, školské či zdravotné pomôcky, dioptrické okuliare a strojček na zuby, oblečenie pre deti, no v neposlednom rade, pre dobrý psychický aj fyzický stav detí, aj na ich krúžky a voľnočasové aktivity.

  • Zoznam prijímateľov jednorazového finančného príspevku na jar 2022 nájdete TU.

Výsledky: prvé kolo pomoci jednorodičom na jeseň v roku 2021

Prvýkrát za vyše 20 rokov existencie grantového programu Hodina deťom sme výzvu pre individuálnych žiadateľov vyhlásili na jeseň 2021. Vtedy sme verili, že sa nám do Vianoc podarí pomôcť jednorazovým finančným príspevkom aspoň 40 jednorodičovským rodinám. Zbierka na pomoc jednorodičom však bola nadmieru úspešná. Zo 40 sa razom stalo 75 rodín. S individuálnymi darcami potom spojili sily aj firemní darcovia – Slovenská sporiteľňa, O2 Slovakia s.r.o. a spoločnosť Pepco. Krajšie Vianoce a lepší štart do roka 2022 tak nakoniec malo vďaka jednorazovému finančnému príspevku 400 eur presne 100 rodín. 

To ale nie je všetko. Vďaka Slovenskej sporiteľni dostalo ďalších 150 jednorodičovských rodín, ktoré sa prihlásili do programu, poukážky na nákup potravín v hodnote 50 eur. Spoločnosť Pepco zase pomohla poukážkami v hodnote 100 eur na nákup zimného oblečenia vo svojich predajniach 12 rodinám v kritickej situácii. Zo 100 jednorodičovských rodín bolo nakoniec 262 rodín.

  • Zoznam prijímateľov jednorazového finančného príspevku za rok 2021 nájdete TU.
Pomôcť jednorodičom môžete už teraz. Ľubovoľnou čiastkou môžete prispieť online TU, alebo zaslaní prázdnej SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800.

Prečo pomáhame jednorodičovským rodinám

Počas celej existencie nášho grantového programu Hodina deťom pozorne sledujeme, aká je na Slovensku situácia detí a mladých ľudí. Vždy hľadáme priestor, kde by bola finančná podpora od našich darcov prostredníctvom grantov najefektívnejšia.

Náročné covidové roky 2020 a 2021 ukázali, že jednorodičovské rodiny – matky, otcovia či starí rodičia alebo opatrovníci, ktorí vychovávajú jedno alebo viac nezaopatrených detí, patria k tej sociálnej skupine občanov, ktorá čelí zvýšenému riziku ohrozenia chudobou či sociálnym vylúčením. Nehovoriac o tom, keď žije v jednorodičovskej rodine jedno alebo viac detí so zdravotným znevýhodnením.

Zaslúžia si zvýšenú pozornosť štátnych inštitúcií, ale nedostávajú ju. Je dôležité uvedomiť si, že tieto rodiny sa v danej situácii neocitli z vlastnej vôle. Problémy s bývaním majú podľa neziskovej organizácie Jeden rodič osamelí rodičia najčastejšie. Náklady na bývanie tvoria väčšinou 60 až 70 percent priemerného mesačného platu, nebýva teda výnimkou, že jednorodičia sústreďujú všetku svoju pozornosť na základné prežitie rodiny. O aktivitách na emocionálnu, psychickú alebo fyzickú pohodu detí často nemôžeme ani hovoriť, nie sú na ne prostriedky ani pre rodičov, ani pre deti. Tie často nezostávajú ani na zdravotnú starostlivosť.

O nič lepšie to pre jednorodičov nevyzerá podľa organizácie Jeden rodič ani na trhu práce, ktorý je len málo flexibilný, čo sa miesta a času jednorodičov týka. Najťažšie to majú matky samoživiteľky, tie tvoria spomedzi jednorodičov takmer 85 percent.

Počas pandémie sa väčšine takýchto rodín už aj tak ťažká situácia ešte  zhoršila. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je dnes na Slovensku ohrozená chudobou až polovica z takmer 168 tisíc domácností, ktoré tvorí jeden rodič s nezaopatreným dieťaťom či deťmi. To je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rodinami s oboma rodičmi, pri ktorých počet ohrozených chudobou predstavuje 18 percent.

Chceme systematicky a dlhodobo pracovať na zmene v životoch takýchto detí a ich rodičov. Okrem jednorazového príspevku im chceme poskytovať dlhodobú finančnú, materiálnu a odbornú pomoc. Aj vy nám s tým môžete pomôcť.

Ďakujeme.