Hodina deťom: Na podporu detí z jednorodičovských rodín prerozdelíme takmer 56 000 eur

Sumou 55 870 eur podporíme v júni 2022 organizácie, ktoré pre jednorodičov a ich deti vytvárajú rôzne programy a služby, ktoré majú reálny vplyv na riešenie ich ťažkostí a pozitívne vplývajú na kvalitu ich života.

Posledný májový deň 2022 sme ukončili už 23. ročník zbierky do grantového programu Hodina deťom. Už druhý raz nesie tento grantový program Hodina deťom pre organizácie aj dodatok pre deti s jedným rodičom. Prečo? Pretože pandémia ochorenia Covid-19 nám v roku 2021 veľmi zreteľne ukázala, že práve táto skupina – jednorodičia a ich deti – je v rámci sociálneho systému mimoriadne ohrozená a zároveň prehliadaná, a to napriek tomu, s akými ťažkosťami sa potýka. 

Kto získal grant z 23. ročníka zbierky Hodina deťom

Odborní hodnotitelia posudzovali 10 žiadostí od organizácií a z nich vybrali 7, ktoré najviac spĺňali požiadavky na udelenie grantu.
Tie si rozdelia sumu 55 870 eur. Do týchto siedmych podporených projektov by malo byť zapojených 274 detí a mladých ľudí a 205 dôležitých dospelých.

Podporené organizácie a ich projekty sú rozložené po celom Slovensku a sú medzi nimi napríklad Centrum Slniečko, n.o. (6 070 eur), ktoré už 22 rokov pomáha detským obetiam násilia. Toto centrum tiež prevádzkuje špecializované pobytové zariadenie Centrum pre deti a rodiny, kde rozhodnutím súdu umiestňujú sexuálne zneužívané a týrané deti, často práve z neúplných rodín.

Grant získalo aj Autistické centrum Andreas (10 000 eur),ktoré poskytuje jednorodičovským rodinám s deťmi s autizmom z celého Slovenska špecializovanú terapeutickú podporu. Finančne (10 000 eur) sme podporili aj organizáciu Kolobeh života, ktorá organizuje víkendové terapeutické pobyty pre deti a ich ovdovelých rodičov. Zoznam všetkých 7 podporených projektov nájdete v tabuľke na konci tohto článku.

Všetky podporené projekty i jednotlivé realizované aktivity je možné si pozrieť priamo v on-line aplikácii, do ktorej prispievajú grantisti v reálnom čase.

Ako vyzeral hodnotiaci proces

Hodnotiaci proces je dvojstupňový. V prvom rade ide okontrolu dodržania formálnych kritérií projektu. Nadácia pre deti Slovenska má právo nezaradiť do hodnotiaceho procesu organizáciu, ktorá v minulosti závažným spôsobom porušila zmluvné podmienky spolupráce. Následne projekty, ktoré spĺňali všetky formálne kritériá, posudzovali členovia hodnotiacej komisie.

Tá svoje stanovisko predložila Správnej rade Nadácie pre deti Slovenska v júni 2022, ktorá potom rozhodla o podpore jednotlivých projektov/žiadostí. Informácie o priebežných výsledkoch počas hodnotiaceho procesu organizáciám neposkytujeme. Všetci žiadatelia sú o výsledkoch informovaní online na webe nadácie prostredníctvom tohto článku, ale aj na e-mailovú adresu predkladateľa projektu. Výsledky grantov´ého programu zverejňujeme aj na sociálnych sieťach Nadácie pre deti Slovenska.

O grantovom programe Hodina deťom

Otvorený grantový program Hodina deťom je financovaný z verejnej zbierky Hodina deťom už 23 rokov. Posledné dva roky finančne podporujeme kvalitné a zaujímavé projekty organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi z jednorodičovských rodín na Slovensku. Prostredníctvom podporených projektov sa Nadácia pre deti Slovenska snaží citlivo reagovať na ich aktuálne potreby a problémy.

V roku 2021 sme v rámci Hodiny deťom po prvýkrát v jej histórii otvorili aj prihlasovanie pre individuálnych žiadateľov z kategórie jednorodičov. V roku 2021 sme jednorazovým finančných príspevkom 400 eur podporili presne 100 jednorodičovských rodín z celého Slovenska, na jar 2022 sa nám ich podarilo podporiť rovnakou čiastkou zatiaľ 50.

  • Zoznam prijímateľov jednorazového finančného príspevku za rok 2021 nájdete TU.
  • Zoznam prijímateľov jednorazového finančného príspevku na jar 2022 nájdete TU.

Aké organizácie získali grant na pomoc jednorodičov v roku 2021?

V roku 2021 posudzovali odborní hodnotitelia 61 žiadostí a z nich vybrali 13 organizácií, ktoré najviac spĺňali požiadavky na udelenie grantu. Podporené organizácie a ich projekty sú rozložené po celom Slovensku a sú medzi nimi napríklad n.o. KOLOBEH ŽIVOTA, ktorá okrem iného zabezpečuje terapeutickú pomoc ovdovelým rodičom a ich deťom; NÁDEJ DEŤOM, zameriavajúca sa na rozvoj rodičovských zručností slobodných mamičiek, či občianske združenie ICHTYS poskytujúce komplexný systém pomoci a prevencie jednorodičovským rodinám. Všetkých 13 projektov sa nám podarilo podporiť sumou 74 767 eur.

  • Kompletný zoznam podporených organizácií a ich projektov za rok 2021 nájdete TU.

Ďakujeme za vašu podporu!

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí aj v tomto ročníku podporili Hodinu deťom, pretože len vďaka nim dokážeme pomáhať a zlepšovať životy detí a mladých ľudí na Slovensku. Obrovské poďakovanie patrí aj našim partnerom, bez ktorých by sme zbierku nezvládli zrealizovať. Všetci spolu dokážeme pomáhať deťom a mladým ľuďom, ktorí to potrebujú, a tešíme sa, že v tom budeme môcť pokračovať aj v ďalšom 24. ročníku verejnej zbierky Hodina deťom, ktorá už je spustená.

Do zbierky pre deti s jedným rodičom môžete ľubovoľnou čiastkou prispieť naďalej aj vy. Naša misia Hodina deťom s jedným rodičom pokračuje. Prispieť je možné online na bit.ly/chcem-prispiet-online alebo zaslaním SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800. Navyše,
z troch obrazov slovenských umelkýň Svetlany Fialovej, Kristíny Mésároš a Kataríny Janečkovej Walshe vznikli limitované printy a pohľadnice, ktoré nájdete na našom eshope: 
https://eshop.hodinadetom.sk/ Ich kúpou podporíte práve jednorodičovské rodiny.

Podporené projekty

por. čísloOrganizáciaNázov projektuMestoKrajAnotáciaSchválená sumaWeb
1KOLOBEH ŽIVOTATerapeutické pobyty pre jednorodičovské rodiny – pozostalých.PrešovPrešovskýPokračovanie osvedčených víkendových terapeutických pobytov pre deti a ich ovdovelých rodičov. OZ Kolobeh života už 9 rokov realizuje zážitkové terapeutické víkendové pobyty pre deti a ovdovelých rodičov, ktorí prišli o najbližšieho člena rodiny. Stali sa tak jednorodičovskými rodinami, ktoré si prechádzajú nielen náročnou a zložitou finančnou situáciou, ale predovšetkým obrovským zármutkom po strate člena rodiny. Zámerom projektu je realizácia 2 víkendoviek v decembri 2022 a marci 2023. 1. víkendovka je ťažisková pre všetky pozostalé rodiny, keďže ju plánujeme realizovať pred Vianocami, ktoré sú špeciálne pre smútiacich veľmi náročným obdobím, 2. víkendovka bude zameraná hlavne na jednorodičov s viacerými deťmi. Na všetkých pobytoch za zúčastňuje naša smútková sprievodkyňa a tiež vdovy, ktoré založili a vedú aj svojpomocnú skupinu na Facebooku: Keď smrť rozdelí lásku príliš zavčasu.10 000,00    http://www.kolobehzivota.sk
2Občianske združenie Brána do životaZlatá Brána otvorená 3BratislavaBratislavskýNaše zariadenie poskytuje pomoc ženám, ktoré sú samoživiteľky. Našou každodennou misiou je poskytovanie bezpečného bezplatného ubytovania, sociálneho a psychologického poradenstva. Zároveň neustále hľadáme ďalšie možnosti, ako okrem našich odborných služieb ženám a ich deťom poskytnúť pridanú hodnotu v ich náročnej každodennosti a  pomôcť preklenúť obdobie bezmocnosti a beznádeje.  A tak hneď ako to pandemická situácia dovolila, sme začali ako prvá organizácia v Bratislave realizovať podpornú skupinu pre ženy. Projektom by sme chceli pokračovať v práci po odchode žien samoživiteliek z krízového centra a prispievať ku zvýšeniu kvality ich života a ich detí . V projekte Zlatá Brána 2 sme pilotne otestovali vznik podporných skupín pre samoživiteľky po odchode z nášho zariadenia. Program sa veľmi osvedčil a zaradili sme ho do nášho stabilného programu. Mzdové náklady na facilitátorky skupiny sme získali z projektu ESF -podpora samoživiteliek.10 000,00    http://www.branadozivota.sk
3Centrum Slniečko, n.o.Oslobodenie emócií v bezpečnom priestoreNitraNitrianskyCentrum Slniečko už vyše 22 rokov pomáha obetiam násilia. Našou misiou je pomáhať práve tým najslabším, ktorými sú deti. Preto prevádzkujeme aj špecializované pobytové zariadenie – Centrum pre deti a rodiny, kde sú rozhodnutím súdu umiestňované  sexuálne zneužívané a týrané deti. Tieto deti k nám prichádzajú z rôznych rodín. Bohužiaľ sú v týchto prípadoch často páchateľmi práve tí najbližší. Deti sa často po zakrízovaní v našom zariadení a ak im doma už nehrozí nebezpečenstvo, vracajú už do neúplnej rodiny. Preto je pre nás dôležité, aby sme tieto deti dokázali zastabilizovať, aby po návrate do domáceho prostredia dokázali  aj napriek prežitému v rámci rodiny fungovať. Veríme, že aj vďaka podporným aktivitám, terapiám a priestoru pre ich osobné prežitie pozitívneho, budú náročné stresové situácie zvládať oveľa lepšie. Priestor na ventiláciu potláčaných emócií, priestor na nadobudnutie zdravého sebavedomia a priestor na relax deťom bude nápomocným pre ich začlenenie.6 070,00    http://www.centrumslniecko.sk
4HANSDeti bez návoduCinobaňaBanskobystrickýProjekt Deti bez návodu umožní vytvoriť a otestovať dobrovoľnícky program, ktorého cieľom je podporiť jednorodičovské rodiny s deťmi s Aspergerovým syndrómom, autizmom, ADHD a ďalšími formami neurodiverzity. Náročnosť starostlivosti o tieto deti je viacnásobná v porovnaní s bežnými deťmi a jednorodičovské rodiny si nemôžu dovoliť opatrovanie alebo terapie či krúžky, ktoré by ich deti podporili v rozvoji sociálnych a životných zručností. Dobrovoľnícky program budeme pilotne realizovať v dvoch lokalitách – v trenčianskom a v bratislavskom kraji. Po vypracovaní dobrovoľníckeho programu zaškolíme dobrovoľníkov a spárujeme ich s jednorodičovskými  rodinami, pričom následne budú dobrovoľníci realizovať aktivity s deťmi s neurodiverzitou v rodinnom prostredí ako aj v priestoroch našich rodinných centier. Iniciátormi projektu sú jednorodičia s vlastnou skúsenosťou s neurodivergentnými deťmi v rodine. 9 975,00    http://www.hans.sk
5Autistické centrum Andreas n.o.Kyslíková maska II.BratislavaBratislavskýZámerom projektu Kyslíková maska II. je pokračovanie podpory pre jednorodičovské rodiny (JR) z celého Slovenska, v ktorých je vychovávané dieťa s autizmom. Deti so špecifickými poruchami vyžadujú zvýšenú starostlivosť, ako aj špecializovanú terapeutickú podporu. JR majú spravidla len jeden pravidelný príjem, o ktorý prichádzajú, keď sa potrebujú o svoje dieťa po starať. Vo zvýšenej miere to platí pre deti s autizmom, pri ktorých je starostlivosť, nielen finančne, ale aj časovo oveľa náročnejšia. Prostredníctvom projektu získajú JR finančnú úľavu pri všetkých službách, ktoré centrum Andreas poskytuje (diagnostika,terapie,konzultácie,školenia,IVP…), ako aj pri nákupe didaktických pomôcok a kníh. JR poskytneme individuálne konzultácie,počas kt. sa postaráme o dieťa, a taktiež urobíme medzi JR prieskum o tom, kde by JR najviac potrebovali pomôcť. Názov Kyslíková maska je metaforou na krízové pristávanie lietadla, kedy si ako prvý má kyslíkovú masku nasadiť rodič, aby mohol svojmu dieťaťu pomáhať10 000,00     http://www.andreas.sk
6Maják nádejeŽiť naplnoKošiceKošickýProjekt je zameraný na pomoc deťom z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi. Prostredníctvom projektu sa s rodinami zúčastníme kultúrnych aktivít, rodinných výletov a deti sa budú môcť zúčastniť detských letných táborov.5 225,00  http://www.majak-nadeje.eu
7ÁNO PRE ŽIVOT n.o.Sám, ale nie osamelýRajecké TepliceŽilinskýProjekt plynule nadväzuje na dlhoročnú činnosť organizácie aj v oblasti pomoci jednorodičovským rodinám. Vidíme, že dlhodobá podpora rodín v rôznych smeroch pomáha ich fungovaniu a samostatnosti, nestávajú sa odkázanými na pomoc iných a deti môžu rozvíjať plnohodnotne svoje zručnosti, je zabezpečený ich zdravý rast. Podpora, sprevádzanie a blízkosť jednorodičovských rodín predchádza u detí vzniku patologických javov.  Projekt je preto zameraný na terapeutickú podporu pre deti z jednorodičovských rodín a ich rodičov, rozvoj  talentov detí, využitie voľného času, pomoc rodičom počas prázdnin s opaterou detí, humanitárnu pomoc. Vplyvom pandémie, zvyšovania cien a pod. rastie počet jednorodičovských rodín, ktorí sa ocitajú na prahu chudoby a je pre nich veľmi náročné postarať sa o deti dať im to, čo potrebujú. Ak cítia, že nie sú na všetko sami, ľahšie vedia nájsť silu a často aj riešenie problémov.4 600,00    http://www.anoprezivot.sk
SPOLU 55 870,00