Vďaka firmám pomáhame ešte viac

S Hodinou deťom ako s dlhoročným a transparentným projektom sa spája viacero firiem. Sme nesmierne radi, že toto leto sa do pomoci deťom jednorodičov zapojili dve firmy a to náš generálny partner PEPCO a Intersport Aupark Bratislava.

Pepco venuje poukážky v hodnote 510 €, ktorými pomôžeme 17 jednorodičovským rodinám.
Vďaka Intersport Aupark Bratislava podporíme 10 detí poukážkami v hodnote 20 €.

ĎAKUJEME!

Aj vaša firma sa môže stať našim partnerom. Možností ako pomôcť je viacero:

 • finančný dar
 • asignácia 2%
 • zaokrúhľovanie
 • vytvorenie a spravovanie vlastného nadačného fondu
 • mzdové učtárne (darovanie poslednej hodinovej mzdy)
 • poskytnutie pro bono služieb
 • darovanie výťažku z predaja alebo jeho časti
 • spontánne firemné zbierky
 • hromadná darcovská SMS na číslo 800
 • ako celoročný mediálny partner
 • ako reklamný partner