Chceme pomôcť jednorodičovským rodinám. Teraz aj prostredníctvom individuálnej podpory

V Hodine deťom sa už 23 rokov snažíme o to, aby deti na celom Slovensku mohli prežívať šťastné detstvo a nemuseli sa trápiť starosťami dospelých. Prostredníctvom podpory mnohých organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi sme tak doposiaľ pomohli tisíckam detí v oblasti zdravia, vzdelávania, športu, v oblasti  rodiny a vzťahov, jednoducho všade tam, kde je to potrebné. 

V tomto roku sme sa však rozhodli, že našu podporu ešte viac rozšírime – konkrétne aj pre individuálnych žiadateľov. Okrem našich dlhoročných skúseností to bola pandémia COVID 19, ktorá nám ešte vypuklejšie ukázala, že je takýto typ podpory potrebný a opodstatnený. Preto po prvýkrát v histórii grantového programu Hodina deťom otvárame príjem žiadostí o podporu pre jednotlivcov z radov jednorodičovských rodín. Ak ste teda rodič samoživiteľ, starý rodič alebo opatrovník, alebo poznáte takúto rodinu, ktorá by potrebovala pomoc, čítajte prosím ďalej.

Prečo osamelí rodičia 

Jednorodičovské rodiny na Slovensku sú akoby neviditeľné. Prepadajú sociálnym systémom a mnohí si vôbec neuvedomujeme, aké to majú v skutočnosti ťažké. Deti žijúce v takýchto rodinách sa často potýkajú s existenčnými problémami, marginalizáciou v rámci kolektívu a pridruženými sociálnymi a zdravotnými problémami. Počas pandémie sa väčšine takýchto rodín už aj tak ťažká situácia ešte  zhoršila. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je na Slovensku ohrozená chudobou až polovica z takmer 168 tisíc domácností, ktoré pozostávajú z rodiča s nezaopatreným dieťaťom či deťmi. To je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rodinami s oboma rodičmi, pri ktorých počet ohrozených chudobou predstavuje 18 percent. 

Práve preto sme sa v Hodine deťom rozhodli, že toto bude oblasť ktorej sa chceme venovať a pomáhať zlepšovať životnú úroveň detí vyrastajúcich v rodinách iba s jedným rodičom. Našim cieľom je systematicky a dlhodobo pracovať na zmene v životoch takýchto detí a ich rodičov.

 V prvom kroku, teda práve teraz, otvárame prvé kolo grantovej výzvy pre individuálnych žiadateľov, prostredníctvom ktorej môžu slobodní rodičia požiadať o jednorazový finančný príspevok vo výške 400 eur. V tomto kole podporíme 40 žiadateľov o príspevok, ktorí splnia požadované kritériá a svoju žiadosť nám doručia v riadnom termíne.

Chceme im poskytovať dlhodobú finančnú, materiálnu a odbornú právnu pomoc. Prostredníctvom nášho programu tak pomôžeme s financiami na zabezpečenie potravín a nákladov na bývanie, deťom uhradíme voľnočasové aktivity, letné tábory, vianočné darčeky, obedy v školách a škôlkach a prostredníctvom organizácií zabezpečíme odbornú terapeutickú pomoc a zdravotné pomôcky.

Ako na to

Aby ste zistili, či ste vhodným prijímateľom finančnej podpory z grantového programu Hodina deťom, prečítajte si prosím podrobne naše grantové podmienky. V prípade, že sa pre takýto typ podpory kvalifikujete, vyplňte online prihlasovací formulár a nezabudnite priložiť aj potrebné prílohy – čestné prehlásenie a odporúčanie organizácie.

Kontaktná osoba

Konkrétne problémy a otázky pri individuálnej žiadosti je možné konzultovať s projektovou manažérkou Nadácie pre deti Slovenska Veronikou Masárovou na e-mailovej adrese:veronika.masarova@nds.sk (do predmetu napíšte konzultácia a názov programu: Hodina deťom), prípadne zavolajte na telefónne číslo 0948 666 821.

Čo potom

Všetky prijaté žiadosti podrobne prehodnotí odborná komisia v poradí, v akom ich od žiadateľov obdržíme. Žiadosti je možné podávať do 21. októbra 2021,  po tomto termíne už nebudú akceptované. Ak sa stanete prijímateľom individuálnej podpory na Vašu korešpondenčnú adresu Vám zašleme dva originály darovacej zmluvy, z ktorých jeden je potrebné Vami podpísať a poslať nám ho späť na adresu Nadácie pre deti Slovenska. Keď obdržíme podpísaný originál darovacej zmluvy, z grantového programu Hodina deťom Vám zašleme finančnú podporu  na Vami uvedený účet.

Ďakujeme 

Úprimne veríme, že aj takto môžeme pomôcť zlepšovať kvalitu života detí a mladých ľudí na Slovensku. Rovnako veríme, že takýto typ podpory pomôže našim žiadateľom ľahšie zvládať ich každodenný život a našich darcov povzbudí k štedrosti a spolupatričnosti.  Ak ste teda slobodnou mamou alebo otcom, starým rodičom, či opatrovníkom, alebo máte vo svojom okolí niekoho, o kom si myslíte, že by bol vhodným prijímateľom podpory z Hodiny deťom, neváhajte sa na nás obrátiť. Tak ako vždy za uplynulých 23 rokov sa aj teraz snažíme prepájať tých, ktorí pomoc potrebujú s tými, ktorí ju chcú a môžu poskytnúť.  Aj malá pomoc totiž dokáže veľké veci!