Jednorodičia sa môžu do 20. marca opäť uchádzať o jednorazový finančný príspevok

V jarnom kole grantového programu Hodina deťom podporíme tento rok jednorodičov s deťmi do 18 rokov, ktorí sú ohrození chudobou, sociálnym vylúčením alebo riešia iné zložité životné situácie.

Od pondelka 4. marca sa môžu jednorodičia opäť uchádzať o jednorazový finančný príspevok vo výške 400 eur. Ten je určený napríklad ako pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb (potraviny, bývanie, hygienické, zdravotné a školské potreby), ale aj na zaplatenie voľnočasových aktivít či táborov pre deti. 

Ak ste rodič samoživiteľ, starý rodič alebo opatrovník, alebo poznáte takúto rodinu, ktorá by potrebovala pomoc, prihláste sa prostredníctvom ONLINE formulára nižšie, alebo im o tomto programe povedzte. V rámci jedného kalendárneho roka podporíme rodinu iba jeden krát. Ak ste o príspevok žiadali v roku 2023, môžete tak urobiť opäť.

FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE

POVINNÉ PRÍLOHYje potrebné vytlačiť, vyplniť a nahrať do ONLINE formulára

Zaslaním povinných príloh a vyplnením online formulára sa zaradíte do výberového procesu, v rámci ktorého bude 50 jednorodičovských rodín podporených jednorazovým finančným príspevkom 400 eur.


Ako vyplniť žiadosť o jednorazový finančný príspevok

Aby ste zistili, či ste vhodným prijímateľom finančnej podpory z nášho grantového programu, podrobne si prečítajte naše grantové podmienky >>TU<<. Potom vyplňte online prihlasovací formulár >>TU<< a nezabudnite doň priložiť všetky potrebné prílohy: čestné prehlásenie, ktoré môžete stiahnuť >>TU<< a
odporúčanie od organizácie >>TU<< alebo inštitúcie, ktorá vašu jednorodičovskú rodinu pozná. Môžu to byť napríklad pomáhajúce mimovládne organizácie, komunitné centrá, škola alebo samospráva.

Žiadosť môže, samozrejme, v mene rodiny takáto organizácia alebo inštitúcia vyplniť a podať aj sama, môže byť aj prijímateľom finančných prostriedkov pre túto rodinu. Všetko potrebné – grantové podmienky, čestné prehlásenie aj odporúčanie od organizácie nájdete v sekcii Hodina deťom >>TU<<.

Nezabudnite, žiadosť o jednorazový finančný príspevok 400 eur musí byť spracovaná a podaná elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 20. marca 2024.

  • Prečo potrebujeme od jednorodičov čestné prehlásenie aj odporúčanie od organizácie? Pretože je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme finančné prostriedky, ktoré získavame od našich darcov a donorov, prerozdelili transparentne a efektívne, a aby sa tie dostali k deťom a rodinám, ktoré to naozaj potrebujú.

Na koho sa môžete obrátiť

Konkrétne problémy a otázky pri vypĺňaní individuálnej žiadosti môžete konzultovať s našimi kolegyňami a kolegami v stredu, vo štvrtok a v piatok od 9:00 do 16:00. K dispozícii vám budú na e-mailovej adrese: vyzva@nds.sk. Do predmetu správy napíšte Konzultácia: Hodina deťom. Alebo sa im ozvite telefonicky na čísla:

  • 02/52 63 64 71
  • 0911 702 664
  • 0947 918 003
  • 0948 666 821

Ako vyzerá hodnotiaci proces

Všetky prijaté žiadosti od jednorodičov, ako vždy, podrobne prehodnotí odborná komisia v poradí, v akom ich od žiadateľov obdržíme do 20.marca 2024 najneskôr do 23.30 hod. Výsledky o podpore v jesennom kole zverejníme v priebehu apríla 2024 hneď po ich schválení Správnou radou Nadácie pre deti Slovenska.

Pre individuálnych žiadateľov a žiadateľky: Ak sa stanete prijímateľom individuálnej podpory, na korešpondenčnú adresu vám zašleme dva originály darovacej zmluvy, z ktorých jeden je potrebné podpísať a poslať nám ho späť na adresu 

Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava

Keď od vás obdržíme podpísaný originál darovacej zmluvy, z grantového programu Hodina deťom vám zašleme finančnú podporu na vami uvedený účet v žiadosti o podporu. Zmluvný proces by mal prebiehať v mesiaci apríl/máj 2024.

Výsledky: Ako sme jednorodičom pomohli na jeseň 2023?

Jednorazovým finančným príspevkom 400 eur sme na jeseň 2023 pomohli 50 jednorodičovským rodinám z celého Slovenska, v ktorých žije 111 nezaopatrených detí. Spolu sme medzi nich rozdelili 20 000 eur. Väčšina z nich sa nachádzala v krízovej životnej situácii a tento príspevok využila na zabezpečenie základných životných potrieb pre seba a svoje deti – teda na potraviny, náklady na bývanie, školské či zdravotné pomôcky, dioptrické okuliare a strojček na zuby, oblečenie pre deti, no v neposlednom rade, pre dobrý psychický aj fyzický stav detí, aj na ich krúžky a voľnočasové aktivity.

  • Zoznam prijímateľov jednorazového finančného príspevku na jeseň 2023 nájdete TU.

Viac sa o programe Hodina deťom a o tom, prečo pomáhame jednorodičom, dozviete TU.

Pomôcť jednorodičom môžete už teraz. 

Ľubovoľnou čiastkou môžete prispieť online >>TU<<, alebo zaslaním prázdnej SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800. Deti jednorodičov môžete podporiť aj príspevkom na našom e-shope >>TU<<.