Hodina deťom podporí v kríze tých najzraniteľnejších

Nadácia pre deti Slovenska sa aktuálne rozhodla prostredníctvom svojho grantového programu Hodina deťom prerozdeliť 23 000 EUR trom organizáciám podporujúcim deti, ktoré sa ocitli pod vplyvom korona vírusu v ťažkej životnej situácii. Rozhodla sa tak reagovať vzhľadom na zvýšený počet prípadov domáceho násilia a volaní o pomoc na detské krízové linky. 

Potvrdzuje to aj Marek Madro z organizácie IP-čko: „Zaznamenali sme päťnásobný nárast všetkých kontaktov v porovnaní s obdobím pred COVID-19, prostredníctvom chatu sme pomáhali 3038-krát a cez e-mail 1009-krát, pričom asi 95% poradenských rozhovorov je aktuálne spojených s koronavírusom. V porovnaní s týmto obdobím v minulom roku máme nárast v téme domáceho násilia z pôvodných 13% na 32,5%, stúpajú počty chatov a mailov s témami myšlienok na samovraždu aj s pokusmi o samovraždu, časté sú témy ako samota, stres a úzkosť. Naši šesťdesiati vyškolení psychológovia sú síce v týchto náročných dňoch maximálne vyťažení, ale pripravení poskytovať pomoc pre všetkých ľudí, ktorí sa na IPčko.sk obrátia.“ 

Nadácia pre deti Slovenska v plnej miere podporuje rozhodnutia a nariadenia vlády súvisiace s aktuálnou situáciou. Vzhľadom na svoje dlhoročné pôsobenie v oblasti podpory detí si však uvedomuje svoju povinnosť zareagovať na túto skutočnosť a pomôcť deťom, ktoré to teraz najviac potrebujú. Skutočnosť, že sú deti dlhodobo doma, žiaľ pre mnohé z nich neznamená, že sú v bezpečí a Hodina deťom to vníma ako zásadný signál konať.

Po mimoriadnom zasadnutí správnej rady Nadácie pre deti Slovenska budú podporené organizácie Centrum Slniečko, online poradňa IP-čko a Linka detskej istoty.

„Ako nadácia dlhé roky pomáhame deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Som veľmi rád, že dokážeme v tejto chvíli pohotovo zareagovať a týmto spôsobom podporiť tých najzraniteľnejších. Som presvedčený o správnosti tohto rozhodnutia a verím, že môže byť apelom aj pre iné subjekty a jednotlivcov, ktorí sú v tejto situácii schopní a ochotní pomôcť,“  hovorí Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

Na túto výzvu hneď reagovalo aj občianske združenie BILLA ľuďom, dlhoročný partner Hodiny deťom, a pripojilo sa k iniciatíve Nadácie pre deti Slovenska. „Súčasnú situáciu vnímame ako výnimočnú, je nutné konať rýchlo a bez váhania. Veríme, že spoločne dokážeme pomôcť všetkým deťom a mladým ľuďom, ktorí sa doma necítia v bezpečí. Sme radi, že môžeme prispieť k tomu, aby sa práve teraz myslelo najmä na tých najslabších,“ dopĺňa Tomáš Staňo, predseda o.z. BILLA ľuďom.

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 21 rokov, a vytvára tak stabilný a efektívny systém podpory a pomoci. Organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku môžu žiadať o podporu prostredníctvom tohto grantového programu rovnako, ako v uplynulých rokoch. Všetky informácie o Hodine deťom, rovnako ako jej grantových podmienkach, je možné nájsť na www.hodinadetom.sk .

Sme radi, že vďaka partnerom, ktorí sa aktívne zapojili do tejto iniciatívy, budeme môcť podporiť deti a mladých ľudí v ohrození. Náš generálny partner, spoločnosť Pepco venoval príspevok 10 000 EUR a hlavný partner BILLA ľudom 3 000 EUR. Ďakujeme!