Mladí ľudia s postihnutím reportážami prelamujú svoju izloáciu

Komu spolu pomáhame? Napríklad aj mladým ľuďom z Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach. Mladí ľudia s postihnutím píšu články do internetového časopisu a natáčajú videoreportáže na youtube kanál. Témou ich príspevkov sú príbehy o tom, ako sa im žije so zdravotným postihnutím – ako sa k nim správajú iní ľudia, akým architektonickým bariéram čelia v meste… Písanie vedie mladých ľudí k aktívnemu prístupu k životu. Pomáhajú im mladí dobrovoľníci, osobní asistenti, či príbuzní. Spolupráca prelamuje izoláciu a pomáha im budovať vzťahy. 

Títo traja mladí ľudia na vozíkoch sú zamestnaní ako redaktori redakcie. Participujú na tvorbe videoreportáží, na písaní článkov, komunikujú s verejnosťou pri rôznych akciách a zviditeľňujú problematiku života so zdravotným postihnutím.